İşçi ölümleriyle akla gelen: İşçi sağlığı ve iş güvenliği

Ülkemiz ne yazık ki, ölümlü iş kazalarında Avrupa birincisi ve Dünya üçüncüsüdür. 2014 yılındaki iş cinayetleriyle bu utanç verici derecelerimizin korunacağı anlaşılıyor. 

Başbakan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın katılacağı, bir kısım işçi sendikalarının da davet edileceği belirtilen işçi sağlığı ve iş güvenliğinde alınması gereken önlemlerin konuşulacağı toplantının yarın (12/9/2014) yapılacak olması konuya önem verilmesi bakımından olumludur. Ancak meselenin bütün taraflarının toplantıya çağrılmamış olması, üstelik toplantıdan iki gün önce Mecliste kabul edilen torba yasaya çalışanların sağlık ve güvenlik gözetimini hafifleten maddelerin eklenmiş olması söz konusu toplantıdan beklentileri neredeyse tümüyle ortadan kaldırmaktadır.

Bütün bunlara karşın, çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için alınması gereken acil önlemlerle ilgili düşüncelerimiz ve toplantıda yer alma talebimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na bir mektupla iletilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

Çalışma Bakanı’na gönderilen mektup için tıklayınız...