Şiddeti Doğuranları ve Şiddet Uygulayanları Bir Kez Daha Şiddetle Kınıyoruz!

Geçtiğimiz hafta sonu Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde linç girişimiyle yeni bir şiddet olayı daha yaşandı. 

31.08.2014 tarihinde acil servise ciltte kızarıklık ve kaşıntı (allerjik cilt reaksiyonu) şikayetiyle başvuran, ilk müdahalesi yapılıp tedavisine başlanan ve takibi yapılan hastayla ilgili bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle çok sayıda hasta yakını tüm acil sağlık çalışanlarına saldırmış, sağlık çalışanlarından birinin kafası yarılmış, birinin eli kırılmıştı. Diğer çalışanlar darp, sopa ve demir çubuklarla muhtelif yerlerinden yaralanmıştı.

Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve SES, 03.09.2014 Çarşamba günü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir basın açıklaması yaparak hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı protesto etti. Hastane Acil Servisi önünde toplanan sağlık çalışanları “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin” pankartıyla Başhekimlik binası önüne kadar yürüdü.

Basın açıklamasına TTB 2. Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. İncilay Erdoğan ve Dr. Dilek Kanmaz katıldı.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç, basın açıklamasında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Türkiye’nin her tarafında sağlık birimlerinde ciddi anlamda şiddet yaşanmaktadır. Bu nedenle yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekmek ve durdurmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Sağlık emekçileri, hastalara müşteri gözüyle bakamaz ama sağlıkta dönüşüm denilen sağlık politikaları ile hasta ve hasta yakınları sağlıkçılarla karşı karşıya getiriliyor, müşteri-tüccar ilişkisi kurdurulmaya çalışılıyor. Bu nedenle bu sisteme dur, dememiz lazım. Yaşanan sıkıntılar sağlık çalışanlarının kendilerinden kaynaklı bir sorun değildir. Bu şiddeti durdurana kadar mücadele edeceğiz”.

Dr. Mengüç’ün konuşmasının ardından TTB 2. Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Tükel; “Hastanenin önünde sağlık çalışanlarına yapılan şiddeti kınamak için bir araya geldik. Bir daha olmaması için burada toplandık. Şiddetin sorumlusu halkımız da değildir, sağlık çalışanları da değildir. Çıkarttıkları yasalarla halkı ve sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirenlerdir. Şiddet sıradanlaştırılmaya çalışılıyor, başhekimlikler bu tarz olayları sıradan bir olay gibi görüp bir şey yapmıyorlar. Bizler buradan gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor, bir daha bu olayların yaşanmamasını istiyoruz.” dedi.

Basın açıklaması metni ise SES Bakırköy Şube Başkanı Hıdır Doğan tarafından okundu.

Basın açıklaması için tıklayınız…