TTB, Diyarbakır'da Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu Kursu Düzenliyor

TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu Kursu, Güneydoğu illeri tabip odaları üyelerine yönelik olarak 6-7 Eylül 2014 tarihleri arasında Diyarbakır’da yapılacaktır.

Bu eğitim programı 1991’den beri 25 kez düzenlenmiştir ve 600’ün üzerinde hekim eğitim almıştır. Diyarbakır’da ise üçüncü kez yapılacaktır.

Rojava’da Temmuz ayı başından itibaren en az 100 bin kişi, Şengal’de ise Ağustos ayı başından itibaren 700 bin kişi IŞİD saldırıları sonucu yerinden olmuştur ve bölge tabip odaları, yerinden edilmiş sığınmacılara etkili hizmet verilebilmesi için ilk günden itibaren çalışmalarını sürdürmektedir. Düzenlenecek olan kursun içeriği, karmaşık insani acil durumlarla ilgili temel kavramlar ve sağlık hizmetleri konuları ağırlıklı olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. İçerikte yer alan konu başlıkları şöyledir:

1.  Temel kavramlar (Karmaşık insani ODD’larda insani yardım, uluslararası kurallar, yasalar ve örgütler)

2.  TTB temsiliyeti, medya ve toplumla iletişim

3.  ODD’da etik sorunlar

4.  Risk grupları

5.  Sağlık durum değerlendirmesi

6.  Gıda, beslenme ve yardımların organizasyonu

7.  Bulaşıcı hastalıklar

8.  Salgın incelemesi

9.  Geçici yerleşim alanlarında çevre sağlığı

10. Ruh sağlığı sorunları ve sağlık çalışanlarının sorunları

Kurs sırasında, SES üyesi belgesel film yönetmeni Eylem Şen’in Suriyeli sığınmacıları konu alan “Asfur” isimli belgeseli birlikte izlenecektir.

Kurs sonrasında, sığınmacılara sunulan hizmetlerle ilgili görüş alış verişinde bulunmak üzere TTB Merkez Konseyi üyeleri, bölge yerel yöneticileri, bölge tabip odaları yöneticileri ve kurs eğitici ekibinin katılacağı bir toplantı düzenlenecektir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi