Hekimlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Süreleri İle İlgili Mağduriyetleri Giderilmelidir

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından 1 Eylül 2014 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı’na gönderilen yazıda; devlet hizmeti yükümlülüğü süresi dolmadan çeşitli mazeretleri nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalan hekimlerin yeni devlet hizmeti yükümlülüğü sürelerinin hukuka ve yargı kararlarına aykırı olduğuna dikkat çekilerek, bu nedenle uygulamanın düzeltilmesi ve hekimlerin mağduriyetine yol açan hukuka aykırı işlemlere son verilmesi istendi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Özden Şener imzasıyla Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı’na gönderilen yazı için tıklayınız…