Sağlık Dağıtan Kurum, Çalışanlarını Hasta Edemez!

2013 yılı Temmuz ayında zorla kanalizasyon temizlettirilen ve hastalanan İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi Hastanesi taşeron sağlık işçisi 28 yaşındaki kardeşimiz Zafer Açıkgözoğlu'nu 17 Ağustos 2014 Pazar günü karaciğer yetmezliği nedeniyle kaybettik.

Göz göre göre yaşanan bu iş cinayeti sonrasında 19.08.2014 tarihinde saat 12.30’da İstanbul Tıp Fakültesi hastane bahçesinde sağlık çalışanları ve sendikaların katılımıyla bir basın açıklaması ve anma töreni gerçekleştirildi. Çok sayıda sağlık işçisinin, Devrimci Sağlık-İş, SES, Taş-İş-Der  yönetici ve üyelerinin yanı sıra hekimlerin ve İstanbul Tabip OdasıYönetim Kurulu üyelerinin katıldığı eyleme, İstanbul Milletvekili Levent Tüzel ve işten çıkartılan Bedaş işçileri de destek verdi.

Basın açıklamasına tabip odası adına Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Dilek Kanmaz, Dr. E. Ozan Toraman, Dr. Ümit Şen ve TTB Merkez Konseyi Delegesi Dr. Taner Gören katıldılar.

Basın açıklamasında iş cinayetlerinin önlenebilmesi için taşeron sisteminin bir an önce yasaklanması gerektiği dile getirildi.

Zafer Açıkgözoğlu’nun kardeşi de kısa bir açıklama yaparak “Taşeron sistemi kaldırılsın, ölümler durdurulsun, benim abim öldü artık kimsenin ölmesini istemiyoruz” dedi.

Tabip odası adına  söz alan Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ozan Toraman ise ; “İşçiler ölmektedir, halkımız ölmektedir. Bu ülkenin Başbakanı şimdinin Cumhurbaşkanı olmaya hazırlanan Tayyip Erdoğan sağlıkta iyileştirmeler yapıyoruz, iyiye gidiyoruz diyor ama sağlık çalışanları ölmeye devam ediyor. İstanbul Tabip Odası olarak farkındayız ki hastanelerde risk kontrolleri yapılmamakta, hiçbir önlem alınmamakta. İşçi ölümlerini durdurmak için mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Dr. Toraman’ın konuşmasının ardından Zafer Açıkgözoğlu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Yapılan konuşmaların ardından Zafer Açıkgözoğlu adına yazılmış olan “Mektubunuz Var” başlıklı metin okundu.

Basın açıklamasını hastane personeli ve Taş-İş-Der yönetiminden Güneş Cengiz’in okumasının ardından etkinlik sonlandırıldı.

Türk Tabipleri Birliği

Merkez Konseyi

 

Basın açıklaması için tıklayınız.

Zafer Açıkgözoğlu’nun ağzından mektup için tıklayınız.