Dünya Tabipler Birliği Gazze'de Sağlıkçıları da Hedef Alan Saldırıları Kınadı

Dünya Tabipler Birliği (WMA) İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Sağlık emekçilerinin ve kurumlarının saldırılarda hedef alınmasının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, hastanelere ve diğer sağlık kuruluşlarına saldırılmasına izin veren herkesin insan hakları ihlalleri bakımından sorumlu tutulması gerektiği belirtildi.

21 Temmuz Pazartesi günü Türk Tabipleri Birliği olarak, WMA’ya bir mektup göndererek Norveçli hekim Dr. MadsGilbert’in Gazze’den yazdığı mektubu iletmiş, Gazze’deki saldırılar ve sağlık emekçilerinin hedef alınmasına ilişkin kaygılarımızı belirtmiş ve WMA’nın sivillerin ve sağlık hizmetlerine erişim hakkının korunmasına ilişkin uluslararası kamuoyuna çağrı yapmasını talep etmiştik.

TTB’nin WMA’ya gönderdiği mektup için tıklayınız…

Dünya Tabipler Birliği’nin açıklaması için tıklayınız…

Dünya Tabipler Birliği’nin açıklamasının orjinali için tıklayınız

 

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi