TTB Merkez Konseyi'nin Görev Dağılımı Belirlendi

ttbTürk Tabipleri Birliği’nin 25-27 Haziran 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen 59. Büyük Kongresi’nde göreve seçilen yeni Merkez Konseyi, bugün (2 Temmuz 2010) bir araya gelerek, 2010-2012 dönemi için görev dağılımını yaptı.

TTB Merkez Konseyi’nin yeni görev dağılımı şöyle:

Dr. Eriş Bilaloğlu – Başkan
Dr. Özdemir Aktan – İkinci Başkan
Dr. Feride Aksu Tanık – Genel Sekreter
Dr. Özlem Azap – Muhasip
Dr. Arzu Erbilici -  Veznedar
Dr. Zülfikar Cebe – Üye
Dr. Hüseyin Demirdizen – Üye
Dr. Gülriz Ersöz – Üye
Dr. Osman Öztürk – Üye
Dr. Halis Yerlikaya – Üye
Dr. Mehmet Zencir – Üye