TTB Asistan Kolu EJD Genel Kurulu'nda

TTB Asistan Kolu Avrupa Genç Hekimler Daimi Çalışma Grubu (European Junior Doctors – EJD) Üyelik başvurusunda bulundu.

Kısaca Avrupa Genç Hekimler; 19 ülkeden mesleki ve sendikal asistan örgütlerinin bir araya gelmesi ile oluşmuş ve başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası düzlemde asistan hekimlerin özlük ve eğitim haklarını korumak ve politika yapım süreçlerine onlar adına taraf olarak katılmak amacıyla kurulmuş bir örgüt.

Nisan ayında EJD Başkanı Carsten Mohrhardt Türkiye’ye gelmiş, TTB Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile görüşmüş ve TTB Asistan kolu üyeleri Ankara Üniversitesi İbn-i Sina hastanesinde bir toplantı gerçekleştirmiş bu toplantının ardından TTB, Asistan kolu adına yazılı olarak EJD’ye üyelik başvurusunda bulunmuştu.

Yılda iki kez düzenlenen EJD Olağan Genel Kurulu, 8-11 Mayıs 2014 tarihlerinde Debrecen’de toplandı. TTB Asistan Kolu’nu temsilen, İstanbul Tabip Odası YK üyesi ve asistan komisyonu üyesi Dr. E. Ozan Toraman’ın katıldığı toplantıda üyelik başvurusu sözel olarak da üye ülkelere deklare edildi ve değerlendirmeye alındı. Üyelik Ekim ayında Strasburg’da yapılacak genel kurulda karara bağlanacak.

Toplantıda,  Portekiz ve İrlanda asistan hekim eylemlerinden deneyimler aktarıldı, ekonomik haklarına dair yapılan anket çalışmasının sonuçları sunuldu. Avrupa’da hekim iş gücü hareketliği, e-sağlık uygulamaları ve hekimlik ortamına etkileri gibi başlıklar tartışıldı. Üniversiteler arası mevzuat uyumu sonrası,  meslek sahiplerine AB içinde serbest çalışma hakkı sağlayan AB profesyonel kartı uygulamasına dair tartışma yürütüldü.