Toplum ve Hekim’in 2014 yılı 2. Sayısı Çıktı

Toplum ve Hekim'in 2014 yılı Mart Nisan sayısı çıktı. 

Bu sayıda bir önceki sayının dosya konusu olan “Eşitlik ve Sağlık” kapsamında, Işıl Ergin’inObezitede Sağlık Eşitsizlikleri ve Türkiye’ye Dair Bir Değerlendirme” başlıklı yazısı ile  Hakan Tüzün ve arkadaşlarının “Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına Başvuranlarda Algılanan Sağlık ve Sosyal Belirleyicileri” başlıklı yazıları yer alıyor. Bunların ardından “Sağlık Hizmetlerinde Memnuniyet” üst başlığı altında dört yazı yer alıyor:  Ferda Dönmez Atbaşı’nın  “Yurttaşlardan Tüketicilere, Haklar ve İhtiyaçlardan Memnuniyetlere”, Songül A. Vaizoğlu’nun  “Sağlık Hizmetlerinde “Memnu-niyet”, Zeliha Öcek’in  “Sağlık Bakanlığı'nın Araştırmaları Vesilesi ile Hasta Memnuniyeti”, Zeliha Öcek ile Meral Türk’ün  “Sağlık Emekçilerinin Sağlıkta Dönüşüm Programına Uyumunu Değerlendirmeye Yönelik Bir Girişim: Sağlık Personeli Memnuniyet Araştırması” başlıklı yazıları. Bu sayıda ayrıca Ayfer Peker ile Süreyya Karagöz’ünVardiya Sistemiyle Çalışan Hemşirelerin Dikkat Düzeyleri” ve Hande Arpat’ınAlfred Grotjahn: Halk Sağlığında Bir Portre” başlıklı yazıları yer alıyor.

Makale özetlerine Toplum ve Hekim’in web sayfasından erişilebiliyor