TTB Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Kuruldu

Türk Tabipleri Birliği, ilgili birim ve kol temsilcilerinin katılımı ile Tütün Kontrolü Çalışma Grubu kurdu.

Çalışma grubu, çalışma ve etkinliklerini, Merkez Konsey, UDEK, STED  ve Hukuk Bürosu temsilcilerinin yanı sıra Kadın Hekim, Halk Sağlığı, Aile Hekimliği, Pratisyen Hekimlik, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği kollarının temsilcilerinin katkısıyla sürdürmeyi amaçlamaktadır.

Çalışma grubu ilk toplantısını 14 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirdi.

Grup yakın, orta ve uzak dönem etkinliklerini planladı. Yakın dönem etkinlikler arasında Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi üyelerinin ve bileşenlerinin de katkısıyla Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü özel sayısının çıkarılması ve kadınların tütün kullanımına ilişkin mücadele gerekçesini ve yöntemlerini açıklayan SORULAR ve YANITLAR dökümanı hazırlanması yer aldı.

 Yapılan etkinliklerin TTB’nin süreli yayın organları aracılığı ile hekimlere ve topluma ulaştırılmasının değerli bir çaba olduğuna dair ortak görüş benimsendi.