17 Nisan'ın 'Dünya Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Önleme Günü' İlan Edilmesi İçin Çabalarımız Sürüyor

Dr. Ersin Arslan’ın bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin üzerinden iki yıl geçti. Bu sürede sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için pek çok girişimimiz, eylemlerimiz, etkinliklerimiz oldu. Ne yazık ki şiddet sağlık alanının en önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratabilmek ve önlenmesine katkı sağlayabilmek için önemli bir girişimimiz de Dr. Ersin Arslan’ın öldürüldüğü gün olan 17 Nisan’ın “Dünya Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Önleme Günü” ilan edilmesi idi. Bunun sağlanabilmesi Dünya Sağlık Örgütü’nün karar organı olan Dünya Sağlık Asamblesi’nde karar alınmasına bağlı. Söz konusu kararın alınabilmesi için Dünya Sağlık Asamblesi’nde Türkiye’yi temsil eden Sağlık Bakanlığı’nın Asamble’ye önerge vermesi gerekiyor.

Geçtiğimiz yıl bu konuda Sağlık Bakanlığı’ndan talebimize olumlu yanıt alamadık. Bu yıl Dünya Sağlık Asamblesi 19-24 Mayıs 2014 tarihlerinde Cenevre’de yapılacak. Burada karar önergesi’nin verilmesi ve karar çıkması için çaba harcanması talebiyle TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Özdemir Aktan Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’na bir mektup yazdı.

Bu yıl gözümüz kulağımız Dünya Sağlık Asamblesi’nde olacak, oradan gelecek olumlu karar Türkiye’deki hekimleri ve sağlık çalışanlarını çok memnun edecek.

Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Dr. Özdemir Aktan’ın Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’na gönderdiği mektup için tıklayınız.

TTB'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne yazdığı mektup için tıklayınız.

DSÖ'den TTB'ne gönderilen yazı için tıklayınız...