Dr. Ata Soyer Mezarı Başında Anıldı

Türkiye toplumcu hekim hareketinin öncülerinden Dr. Ata Soyer’i kaybetmemizin üzerinden bir yıl geçti.

Dr. Ata Soyer, ölümünün birinci yılında Ankara’da mezarı başında anıldı. Anma etkinliğine TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Bayazıt İlhan ile Ankara Tabip Odası Başkanı Özden Şener’in yanı sıra ailesi, sevenleri, dostları ve tıp öğrencileri katıldı.

Ata Soyer’le ilgili duyguların paylaşıldığı anma etkinliğinde, Ata Soyer’in sağlık hakkı ile devrim ve sosyalizm mücadelesine olan inancı bir kez daha vurgulandı.