Dr. Ata Soyer İzmir'de Düzenlenen Sempozyumla Anıldı

Geçen yıl kaybettiğimiz Dr. Ata Soyer anısına İzmir’de “1. Ata Soyer Sağlık Çalışanlarının Emeği ve Hak Mücadeleleri Sempozyumu” düzenlendi. 

19 Mart 2014 tarihinde Mimarlar Odası İzmir Şubesi Konferans Salonu’nda yapılan sempozyuma Dr. Soyer’in ailesinin yanı sıra, arkadaşları, çok sayıda hekim ve sağlık çalışanı katıldı.

Sempozyumda, Sağlık Emeğinin Dönüşümü, Sağlıkta Dönüşümüm Birinci, İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Çalışanlarına Etkileri konuları ele alındı.

Sempozyuma, TTB Merkez Konsey Başkanı Özdemir Aktan ile TTB Merkez Konseyi Üyesi Fatih Sürenkök’ün yanı sıra geçmiş dönem başkanları Selim Ölçer ve Eriş Bilaloğlu, SES Genel Başkanı Çetin Erdolu, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu da katıldı.

Sempozyum, “Örgütlenme ve Hak Mücadeleleri” konulu forum ile son buldu. Sempozyumun ardından şiir ve müzik dinletisi de yapıldı.