Diplomalar artık alınabilecek

Sağlık Bakanlığı tarafından YÖK’e yazılan bir yazıyla, hekimlerin diplomalarının mecburi hizmete tâbi olup olmadığına bakılmaksızın verilmesi kararı alındığı bildirilmiştir.

19 Şubat 2014 tarihli yazıyla YÖK’e bildirilen 27/1/2014 tarih ve 3822 sayılı karar uyarınca, “tabiplerin talepleri halinde Devlet Hizmeti Yükümlülüğü sorgulanmadan ve Bakanlık yazısı istenmeden diplomalarının tıp fakülteleri tarafından verilmesi uygun görülmüştür.” Bu Karar ile mecburi hizmet yükümlülüğü yerine getirilmeden diplomaların verilmemesi uygulamasına son verildiği anlaşılmaktadır.

Her ne kadar yazıda sadece diploma denilmekte ise de aynı yaklaşımın uzmanlık belgeleri için de geçerli olması gerektiği açıktır.

Bu uygulamanın kaldırılmış olması, mecburi hizmetin kaldırılması ya da mecburi hizmeti yapmadan meslek uygulamasının mümkün olduğu anlamına gelmemektedir. Sadece, hekimler, zaten sahibi oldukları diplomalarını fiziken de alabilme hakkını elde etmişlerdir. Bununla, ülkemizde tıp fakültesini bitirip yurtdışında uzmanlık eğitimi ya da yine yurtdışındaki akademik olanaklardan yararlanmak isteyenlerin tıp doktoru olduklarını kanıtlamaları kolaylaşmış olmaktadır.

İlgili yazıya erişmek için tıklayınız