TTB, Anayasa Mahkemesi Başkanı'ndan Randevu Talep Etti

TTB Merkez Konseyi, Ana Muhalefet Partisi tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşınan Sağlık Torba Yasası’nın iptali istenilen maddelerinin sağlık alanına, sağlık hizmetlerine, hekimlere etkileri konusunda düşüncelerini paylaşmak üzere Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’tan randevu talep etti.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. A. Özdemir Aktan imzasıyla 10 Mart 2014 tarihinde Haşim Kılıç’a gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Başkan,

3 Ocak 2014 tarihinde TBMM Genel Kurul’unda kabul edilen 6514 Sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 18 Ocak 2014 günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anamuhalefet Partisi tarafından yasanın pek çok hükmünün Anayasaya aykırılığı nedeniyle iptal davası açılmıştır.

6514 Sayılı Kanunun içinde kamu sağlığının gereklerine aykırı olarak; tıp ve tıpta uzmanlık eğitimini, tıp ve diş hekimliği fakültelerini daha da tahrip edecek, insanlık yararına hekimlik faaliyetini, uyuşturucu imali ve satışı, kara para aklamayla bir tutup cezalandıracak,  toplumdaki yoksul insanların öğretim üyelerine erişiminde yeni bir engel oluşturacak hükümler başta olmak üzere sağlık ortamını ciddi bir biçimde ileriye dönük tahrip edici hükümler bulunmaktadır.

Bu Yasanın yürürlüğe konulması sonucu, dünya hekimlerinin hazırladığı tutum belgelerinin ve bütün evrensel insan hakları belgelerinin ilk maddesini oluşturan insan yaşamının, canının biricikliğini  gözetme kuralından vazgeçme sonuçlarını yaratabilecek ciddilikte haksız, hukuka aykırı düzenlemelerle yüzyüzeyiz.

Türk Tabipleri Birliği olarak Kanunun iptali istenilen maddelerinin sağlık alanına, sağlık hizmetlerine, hekimlere etkileri konusunda düşüncelerimizi iletmek üzere sizden ivedilikle  bir randevu talep eder, saygılar sunarız".