Hekimlere Uluslararası Destek: Mesleğinin Gereğini Yerine Getiren Hekimleri Cezalandıramazsınız!

Gezi Parkı olayları sırasında yaralanan yurttaşlara ihtiyaçları olan acil tıbbi yardımı sağlayan hekimlere ve Tabip Odalarına yönelik baskılar artarak sürerken 11 uluslararası saygın tıp örgütünden mesleğinin gereğini yerine getiren hekimlere büyük destek geldi.

Son olarak Sağlık Bakanlığı'nın Ankara Tabip Odası yönetim ve onur kurullarının görevden alınmaları talebiyle dava açması hekim ve insan hakları örgütlerinde yoğun tepkiye yol açtı.

Uluslararası tıp örgütleri 6 Mart 2014 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup göndererek, Gezi Parkı Olayları'nda verilen tıbbi yardımla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nın, Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyelerine karşı başlattığı yasal işlemleri derhal ve koşulsuz olarak durdurmasını talep ettiler.

 Mektupta İnsan Hakları için Hekimler Örgütü (PHR)Genel Direktörü Donna McKay, Dünya Tabipler Birliği (WMA) Genel Sekreteri Dr. Otmar Kloiber, İngiliz Tabipler Birliği (BMA) Mesleki Faaliyetler Müdürü Dr. Vivienne Nathanson, Alman Tabipler Birliği (GMA) Başkanı Dr. Frank Ulrich Montgomery, Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME) Başkanı Katrin Fjeldsted, Amerikan Acil Tıp Akademisi (AAEM) Başkanı Dr. Mark Reiter, Sağlık ve İnsan Hakları Kuruluşları Federasyonu (IFHHRO)Sekreteri Dr. Adriaan van Es, İnsan Hakları İçin Doktorlar Başkanı Dr. Peter Hall, Sağlık Kuruluşları İttifakı (AHO)Koordinatörü Dr. M. Masoud Sarwari, Eğitim ve Hizmet Yoluyla Küresel Sağlık (GHETS)Genel Koordinatörü Meenakshi Menon ve İrlanda Hemşireler ve Ebeler Örgütü (INMO)Mesleki Gelişim Direktörü Elizabeth Adams'ın imzaları yer aldı.

Mektupta Gezi Parkı eylemleri sırasında verilen sağlık hizmetlerinin ihtiyaç duyulduğu sürece, cami, alışveriş merkezi, otel ve mümkün olan başka yerlerde verildiğine, bu tür kendiliğinden ve özel durumlara özgü tıbbi yardım çabalarının “yerleşik sağlık birimleri” olarak tanımlanmasının mümkün olmadığına ve bunun üzerinden suçlama yöneltilmesinin kabul edilemez oluşuna vurgu yapıldı.

"Uluslararası tıp camiasının üyeleri olarak, TTB’ye yönelik girişimlerden; ayrıca yeni sağlık yasasında yer alıp acil durumlarda tıbbi yardımları suç sayan ve gizli hasta bilgilerinin rutin olarak resmi mercilere bildirilmesini öngören hükümlerden derin kaygı duymaktayız" denilen mektupta Başbakan'a  "Size ve Hükümete, tüm tıp personelinin, yaralanmış göstericiler dâhil olmak üzere ihtiyacı olanlara tıbbi yardım sağlama anlamındaki mesleki görevlerine saygılı olma ve TTB üyelerine karşı açılan davaları acilen ve koşulsuz olarak durdurma çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

Yazının orjinali için tıklayınız...

Türkçe çeviri için tıklayınız...