İzmirli Asistanlara Tüm Yurtta Büyüyen Destek

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan asistan hekimlerin eylemi 1 haftayı doldurdu.

Eğitim hakları, özlük hakları ve halkın sağlık hakkı için eylemde olan asistan hekimlere 26 Şubat 2014’den itibaren aldıkları iş bırakma kararıyla Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki eğitim görevlileri, başasistanlar ve uzmanlar gerek asistanların haklı talepleri gerekse kendilerinin Katip Çelebi Üniversitesi ile yapılan afiliasyon sonrası durumlarının Bakanlıkça netleştirilmesi talepleriyle katılacaklar. Yarından itibaren (26 Şubat 2014) GöREV etkinliğine katılacaklar. Bir gelişme olmadığı taktirde 3 Mart 2014 tarihinde tekrar değerlendirme yaparak etkinliklerini sürdürecekler. Yine İzmir’deki diğer eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinde çalışan asistan hekimler de 26 Şubat 2014 tarihinde iş bırakarak destek verecekler.

Öte yandan Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla tüm yurtta hekimler 26 Şubat 2014 tarihinde düzenledikleri eylem ve etkinliklerle İzmirli meslektaşlarıyla dayanışmalarını ifade edecekler.

İzmir’deki tüm hastanelerden hekimler ile sağlık çalışanlarının katılımı ile 26 Şubat 2014 Çarşamba günü saat 12:30’da Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bahçesinde Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan’ın da yer alacağı basın açıklaması düzenlenecek.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi