Norveç Hekimler Birliği: Bırakın doktorlar hastalarını tedavi etsinler

Norveç Hekimler Birliği

 

Sayın Abdullah Gül,
Türkiye Cumhurbaşkanı

17 Ocak 2014

Bırakın doktorlar hastalarını tedavi etsinler

Size, Norveç Tabipler Birliği adına yazıyoruz,

Norveç Tabipler Birliği’nin Dünya Tabipler Birliği’nden aldığı bilgilere göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Ocak 2014 tarihinde kabul edilen yasayla doktorlar, acil yardım ihtiyacı içinde olan TC yurttaşlarına tıbbi yardımda bulunmaları durumunda ağır para ve hapis cezalarına çarptırılabileceklerdir (Madde 24).

Yasaya göre, yetkili personel tarafından sağlanacak hizmetlere, ancak, “örgün sağlık hizmetlerinin gelişine ve sağlık hizmetleri süreklilik arz edene kadar” izin verilebilecektir.  Dolayısıyla, aynı yasaya göre,  sağlıkçılar acil durum hizmetlerine örgün sağlık hizmetlerin gelişinden sonra da devam etmeleri halinde gözaltına alınıp cezalandırılabilecektir. Uluslararası insan hakları standartlarının ve tıp etiğinin açıkça ortaya koyduğu gibi doktorlar, hemşireler, yardımcılar ve diğer sağlık personeli, ihtiyacı olanlara acil tıbbi yardım hizmetlerini herhangi bir müdahale ya da misilleme korkusu olmaksızın verebilmelidirler.

Gerek Sağlık Bakanlığı’nın gerekse Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin, hastalara ve yaralılara bakım ve hizmet vererek ahlaki, etik ve mesleki sorumluluklarını yerine getirmekten başka bir iş yapmayan sağlıkçıları destekleme ve koruma yükümlülüğü vardır.

46. Madde acil yardım ihtiyacı içindeki yurttaşların sağlığını tehdit edebileceğinden ve tıbbi personele yönelik temel güven duygusuna zarar verebileceğinden, size bu yasanın yürürlüğe girmesine onay vermemeniz çağrısında bulunuyoruz.

Saygılarımızla,

Norveç Tabipler Birliği

Hege Giessing
Başkan

Gelr Riise
Genel Sekreter