İzmir’de Asistan Hekimler Süresiz İş Bıraktı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan hekimler, “çalışma saatlerinin düzenlenmesi, poliklinik ve konsültasyonların uzman eşliğinde yapılması, nöbet ertesi çalışmanın düzenlenmesi, ücretlerin sabit ve emeklerinin karşılığı bir değerde olması, nitelikli uzman hekimler olmaları için gereken eğitim ve rotasyon programlarının göstermelik değil hakkıyla yapılması” talepleriyle 19 Şubat 2014 tarihinde süresiz greve başladı.

Acil servis ve yoğun bakım ünitesi dışında çalışmama kararı alan asistan hekimler, hastane bahçesinde toplanarak basın açıklaması yaptı. TTB Merkez Konseyi Üyesi Fatih Sürenkök ile İzmir Tabip Odası üye ve yöneticilerinin de katıldığı basın açıklamasında, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki asistan hekim sayısının yetersizliğine dikkat çekilerek, ücret ve çalışma şartlarının gün geçtikçe kötüye gittiği vurgulandı.

"Grevdeyiz" yazılı pankart açan ve oturma eylemi yapan asistan hekimlere İzmir'deki diğer eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinde görevli asistan hekimler de destek verdi. Yapılan basın açıklamasında ise talepler karşılanana kadar iş bırakma eyleminin sürdürüleceği söylendi. Açıklamada, "Hastanemizde 2011 yılında 370 olan asistan doktor sayısı, 220'ye kadar düştü. Asistan hekim alınmadıkça omuzlarımızdaki yükün ve nöbet sayılarımızın arttığını, bu durumun nitelikli sağlık hizmeti vermemizi zorlaştırdığını, malpraktis riskimizi arttırdığını pek çok defa belirttik. Bu konuları ilgili mercilere defalarca iletmemize rağmen sonuç alamadık. Biz yoğun iş yükü nedeniyle uzmanlık eğitimimizi de sağlıklı alamıyoruz" denildi.

Basın açıklamasında TTB Merkez Konseyi Üyesi Fatih Sürenkök ile İzmir Tabip Odası Başkanı Suat Kaptaner de birer konuşma yaparak asistan hekimlerin haklı eylemlerini desteklediklerini ifade ettiler.

Asistan hekimlerin süresiz grevi, eylemin üçüncü gününde de tüm coşkusuyla sürüyor. Asistan hekimlere birçok kitle ve meslek örgütü destek ziyaretinde bulunuyor. Asistan hekimler dersleriyle ilgili konularda uygulamaları ise hastane bahçesinde yapıyor. Öte yandan CHP Muğla Milletvekili Tolga Çandar ise asistan hekimlerin grevini TBMM gündemine taşıdı.