TTB Genel Yönetim Kurulu Toplandı

altTürk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı, 10 Ekim 2009 Cumartesi günü Ankara"da gerçekleştirildi. 28 tabip odası ile TTB kol, çalışma grubu ve yayın temsilcilerinin katıldığı toplantının ilk gündemi olarak Türkiye sağlık ortamı, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın geldiği aşama, mücadele programı ve talepler konuşuldu.

Öğleden sonraki oturumda Türk Tabipleri Birliği’nce hazırlanan Tamgün Yasası Tasarı Taslağı paylaşıldı. TBMM gündeminde bulunan “Tam gün” ile Kamu Hastane Birlikleri yasa tasarılarının geri çekilmesi ve bütün sağlık çalışanlarını kapsayan bir yaklaşımla TTB önerisinin tartışmaya açılması ve savunulması gerektiği benimsendi. Hükümetin sağlık çalışanlarını karşısına alan ısrarından vazgeçerek bütün çalışanların ortaklaştığı talepleri gözeten bir tutum almasının hatırlatılması için etkinliklerin arttırılmasının da kararlaştırıldığı toplantıda İzmir ve Diyarbakır’ın miting düzenleme düşüncelerinin merkezi olarak değerlendirilmesi, bu aşamada 18 Ekim 2009 Pazar günü İstanbul’da yapılacak mitinge katılım için çaba harcanması konuşuldu.

Hükümetin “açılım” süreci GYK’nın ikinci gündemi olarak tartışıldı. TTB’nin 1980’lerin sonundan bu yana konuyu değişik yönleri ile konuşup değerlendirmelerde bulunduğu, Büyük Kongre kararları, raporları olduğu hatırlatılarak görüşler dile getirildi. TTB MK’nin son olarak 1 Eylül 2009 da paylaştığı görüşler de dahil olmak üzere öneri, eleştiri ve katkılarla oturum son buldu.