Ali İsmail Korkmaz’ın Ölümüyle İlgili Hekim Hatası İddialarının Soruşturması Devam Etmektedir

Ali İsmail Korkmaz’ın, aralarında polislerin de bulunduğu eli sopalı kişilerce öldürülmesi, vicdan sahibi herkesi yasa boğmuştur.

Bu olay aynı zamanda toplumda büyük bir öfke de yaratmıştır. Yargılama sürecinin başlamasıyla birlikte özellikle sosyal medya üzerinden bu öfke bir yandan da Ali İsmail Korkmaz’ı acil serviste değerlendiren bir hekime de yönelmiştir.

Ali İsmail Korkmaz’ın ölümünün hemen ardından Eskişehir Tabip Odası tarafından kendisinin muayene ve değerlendirmesinde görev alan hekimler hakkında soruşturma açılmıştır. Bu soruşturma kapsamında herhangi bir tıbbi uygulama hatasının, kasıtlı davranışın, mesleki yetersizliğin, tıbbi uygulamalarda dikkat ve özen eksikliğinin, hekimlik meslek etiği ilkelerine aykırı bir davranışın  bulunup bulunmadığına ilişkin incelemeler devam etmektedir. Soruşturma Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği ilkeleri uyarınca titizlikle sürdürülmektedir. Her bir vakanın, her durumun kendine has özelliklerinin, gelişim sürecinin, olayın ayrıntılarının araştırılması ve karara varılması dikkatli, özenli ve hakkaniyetli süreçleri gerektirmektedir. Bu ilkeler doğrultusunda söz konusu soruşturma da bilimin ve tıbbi etik ilkelerin ışığında sürdürülmekte ve objektif bir biçimde ele alınmaktadır.

Açıktır ki soruşturma henüz tamamlanmadan varılan her türlü yargı tartışmalı olabilecek ve önemli mağduriyetlere sebebiyet verebilecektir.

Türk Tabipleri Birliği olarak soruşturmanın objektif ve tam bir bağımsızlık içinde sürdürüldüğünü hatırlatır,  yargısız infaz niteliğindeki doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmasını kaygı verici bulduğumuzu ve tedavi sürecine dair teyit edilmeyen iddiaların yaygınlaştırılmamasını talep ettiğimizi kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Türk Tabipleri Birliği

Eskişehir Tabip Odası