Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Kaya Güvenç TTB’yi Ziyaret Etti

30 Mart 2014'de yapılacak olan yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olan Kaya Güvenç 30 Ocak 2014'de Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB)ziyaret etti.

Geçmiş dönem Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) başkanlarından olan Kaya Güvenç ÖDP, TKP, EHP ve Halkevleri tarafından "Solun ortak adayı" olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı  gösterildi. Görüşmeye TTB adına 2. Başkan Gülriz Erişgen ve Genel Sekreter Bayazıt İlhan katıldılar.

Kaya Güvenç görüşmede emek ve meslek örgütlerine çok büyük önem verdiklerini, bu nedenle öncelikle meslek örgütleri ile sendikaları ziyaret ederek seçim çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Türkiye'de gerek sağlık alanındaki gerekse toplumsal mücadeledeki yerini önemsedikleri TTB'nin yerel yönetimler ve sağlık konusundaki görüşlerini almak istediklerini bildiren Güvenç  Ankara'nın yerel yönetimindeki hedeflerini örnekleriyle anlattı.

Dr. Erişgen ve Dr. İlhan da doğaya, insana, sokak hayvanlarına, kentin tarihine saygılı bir yerel yönetim anlayışının TTB'nin talebi ve özlemi olduğuna değinerek sağlık alanında yerel yönetimlerden beklentilerini aktardılar. Yerel yönetimlerin sağlığın belirleyicilerindeki iyileştirici rollerini, görevlerini aktaran Erişgen ve İlhan koruyucu sağlık hizmetlerinde yerel yönetimlerin rollerine özellikle vurgu yaptılar.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi