TTB ve İstanbul Tabip Odası Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu’nu Ziyaret Etti

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan ve İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, 16 Ocak 2014 tarihinde Silivri Cezaevi’nde bulunan Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu’nu ziyaret etti ve kendisinden sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.

Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu’nun sağlığı ile ilgili olarak İstanbul Tabip Odası tarafından hazırlanacak rapor ilerideki bir tarihte kamuoyu ile paylaşılacaktır.