TTB, Şakran ve Maltepe Cezaevlerinde İnceleme Talep Etti

Sincan Cezaevi'nde 01 Ocak 2014 günü darp ve işkenceye maruz kalan dokuz çocuk Maltepe ve Şakran cezaevlerine gönderildi.

İzmir Tutuklu Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TAY-DER), İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) Şakran Cezaevi'ne,  yine ÇHD'nin Maltepe Cezaevi'ne gönderilen çocuklarla görüşerek hazırladıkları raporlarda ise çocukların transferleri sırasında da darba maruz kaldıkları, cezaevlerinde olumsuz koşullarda tutuldukları, vücutlarında gözle görülen darp izleri olduğu, dahası uğradıkları fiziksel travmanın ağrıya ve fonksiyon bozukluklarına yol açtığı fakat uygun raporlama ve tedavi hizmetlerine ulaşamadıkları ifade edildi.

TTB tarafından konu ile ilgili 14 Ocak 2014 tarihinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, “Çocukların maruz kaldıkları travmanın yarattığı bedensel ve psikolojik tahribatı muayene ile değerlendirmek ve gereği halinde vakit kaybetmeden uygun tıbbi yardıma ulaşmalarını sağlamak amacıyla” TTB tarafından oluşturulan bağımsız heyetlerin Şakran ve Maltepe cezaevleri ziyaretine izin verilmesi talep edildi.

 

T.C.ADALET BAKANLIĞI
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

057/2014
14.01.2014

Sincan Cezaevi'nde dokuz çocuğun 01 Ocak 2014 günü darp ve işkenceye maruz kaldıkları, ardından Maltepe ve Şakran Cezaevleri'ne gönderildikleri basına yansımıştı.

İzmir Tutuklu Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TAY-DER), İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD)'nin Şakran Cezaevi'ne,  yine ÇHD'nin Maltepe Cezaevi'ne gönderilen çocuklarla görüşerek hazırladıkları raporlarda; çocukların transferleri sırasında da darpa uğradıkları, cezaevlerinde olumsuz koşullarda tutuldukları, vücutlarında gözle görülen darp izleri olduğu, dahası uğradıkları fiziksel travmanın ağrıya ve  fonksiyon bozukluklarına yol açtığı  fakat uygun  raporlama ve tedavi hizmetlerine ulaşamadıkları ifade edilmiştir.

Bu haberlerden ve raporlamalardan anlaşılacağı üzere çocukların sağlık durumları başta aileleri olmak üzere oldukça endişe vericidir. Cezaevinde oldukları için dezavantajlı olan ve devletin sorumluluğu altında bulunan çocuklara yönelik bu muamele toplum vicdanı açısından asla kabul edilebilir değildir ve sağlık durumlarının objektif bir değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Çocukların maruz kaldıkları travmanın yarattığı bedensel ve psikolojik tahribatı muayene ile değerlendirmek ve gereği halinde vakit kaybetmeden uygun tıbbi yardıma ulaşmalarını sağlamak amacıyla oluşturduğumuz bağımsız heyetlerin Şakran ve Maltepe Cezaevleri ziyaretine izin verilmesini talep eder, en kısa sürede olumlu cevap verileceği düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri