TTB Merkez Konseyi Sivas'ta Hekimlerle Buluştu

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin davetiyle 23.12.2013 Pazartesi günü Sivas’ta “Hekimin Hukuki Sorumlulukları, Tıbbi Malpraktis ve Mesleki Sorumluluk Sigortaları” konulu toplantı yapıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Yücel Beyaztaş’ın kolaylaştırıcılığını yaptığı toplantıda TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan ve TTB Hukuk Bürosu Avukatı Verda Ersoy birer konuşma yaptılar. Toplantıya  Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Okay Bulut, Sivas-Erzincan Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Sefa Gültürk, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, asistanlar ve tıp öğrencileri yoğun katılım gösterdiler.

Toplantıda hekimlerin hukuki sorumlulukları, onam formları, mesleki sorumluluk sigortaları güncel örnekler üzerinden ele alındı. Çok canlı geçen toplantıda sağlık alanındaki son düzenlemeler ve güncel konular hakkında hekimler ve konuşmacılar değerlendirmelerde bulundular.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi