Balıkesir Tabip Odası Tarafından ’Türkiye Barışını Arıyor’ Konulu Panel Düzenlendi

Balıkesir Tabip Odası tarafından 14 Aralık 2013 tarihinde "Türkiye Barışını Arıyor” konulu bir panel düzenlendi.

Panele, Balıkesir İnsan Hakları Derneği’nden Şaban İba, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök ve Balıkesir Memur-Sen adına Süleyman Bahar katıldı. Panelde, “Sağlık ve Barış” konulu bir sunum yapan TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök, savaş ve hekim tutumu ile savaşın sağlığa etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Panelde, Gezi Parkı olayları, süreçte yaşananlar, Başbakan ve Sağlık Bakanı'nın hekimlere ve hekim örgütü TTB'ye yönelik baskı ve söylemleri üzerine TTB tarafından hazırlanan “İnsanlık ve Hekimlik” konulu videonun gösterimi de yapıldı.