İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asistanları G(Ö)REVDE!

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistanları, eğitim hakkı, emeğinin karşılığı ve güvenceli ücret, insanca çalışma koşulları, iyi hekimlik yapabilmek için gereken fiziki ihtiyaçların karşılanması v.b. taleplerinin karşılanması için 9 Aralık günü acil servis ve yoğun bakım dışında iş bıraktılar.

TTB Merkez Konseyi Üyesi Fatih Sürenkök, sabah saatlerinde asistan hekimler ile bir görüşme gerçekleştirdi ve TTB olarak asistan hekimlerin taleplerini desteklediklerini ifade etti.

Fatih Sürenkök ve Behçet Uz Asistan Temsilcisi Dr. İlkay Ayrancı daha sonra hastane yöneticisi Uzman Doktor Murat Balanlı ile görüştü ve asistanların talepleri yazılı olarak Balanlı’ya iletildi. Görüşmede Dr. Balanlı, döner sermaye dışındaki diğer taleplerle ilgili olarak düzenlemelerin yapılabilmesi için gereken görüşmeleri yapacağını, döner sermaye ile ilgili talebe dair de Genel Sekreterlik’le görüşeceğini bildirdi.

TTB ve İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistanları,  hastane yöneticisi Uzman Doktor Murat Balanlı ile taleplerle ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere 13 Aralık Cuma günü tekrar bir araya gelecek.