Sağlık Torbası Görüşmeleri Bugüne Ertelendi!

Kısa adı ile Sağlık Torba Tasarısının, TBMM Genel Kurul’unda görüşülmesine 3 Aralık 2013 günü başlandı. Tasarının geneli hakkında görüşmelerden sonra salonda karar yeter sayısı için yoklama yapıldı.

TBMM İç Tüzüğü uyarınca belirlenen sayıda milletvekili bulunmadığı için görüşmeler bugüne ertelendi

Tasarının Komisyon Raporu için tıklayınız.

Tutanaklar için tıklayınız.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi