Mezhep Gerilimi Çıkarma Çabaları Çok Tehlikelidir!

Son yıllarda Alevi yurttaşlarımızı tedirgin eden ev işaretlemelerine önceki gün Adıyaman’da yenileri eklendi.

İzmir Buca, Aydın Didim, Gaziantep, Erzincan, İstanbul Maltepe ve Kartal’dan sonra önceki gece Adıyaman’da 13 Alevi yurttaşımızın evlerine ve bir yurttaşımızın aracına çarpı işaretleri kondu. Önceki işaretlemelerde faillerin ortaya çıkarılmaması Adıyaman’daki tedirginliği daha da artırdı.

Özellikle Gezi olaylarını mezhep üzerinden yorumlamaya çalışan ve “Gezi bir alevi ayaklanmasıdır” söylemleriyle hedef haline getirilen Alevi yurttaşlarımız çok doğaldır ki yaşananlardan tedirginlik duymaktadırlar.

Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki Alevi katliamları ve yaşanan kanlı olayların hafızalarda tazeliği, yüreklerde acısı olduğu gibi durmaktadır. Böylesi bir ortamda mezhepçi söylemlerden bir an önce vaz geçilmelidir. Yaşanan provokasyonların sorumluları ortaya çıkarılmalı ve kamuoyuna şeffaflıkla açıklanmalıdır. Sorumluları ortaya çıkarıp cezalandırmak ve tüm yurttaşlarımız gibi Alevi yurttaşlarımızın da güven içinde yaşayacağı ortam sağlamak Devlet’in en önde gelen görevlerindendir.

Bu tehlikeli oyuna dikkat etmek gerekiyor. Sorumluları açıklıkla ortaya koyup kamuoyunu tatmin edecek açıklamayı bekliyor, yeni acılar yaşanmaması için tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi