İzmir'de Sağlık Çalışanları İş Bıraktı

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanları, hastanelerinde yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve yöneticileri uyarmak üzere 28-29 Kasım 2013 tarihlerinde iş bırakma eylemi yaptılar.

İş bırakma eyleminin ilk gününde sağlık çalışanlarını TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök de yalnız bırakmadı.
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan açıklamada konuşan TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök, sağlık emekçilerinin tüm hastanelerde aynı sıkıntıları yaşadığını, hastane yönetimlerinin ise çoğu zaman yükselen çığlığa kulağını tıkadığını ifade etti.
Sürenkök, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir yıl önce asistan hekimlerin nitelikli eğitim, yaşanabilir fiziki şartlar, emeklerinin karşılığı bir ücret gibi haklı taleplerle başlattıkları eylemin bir duyarlılık yarattığını, bugün de ameliyathanelerde çalışan anestezi teknisyenleri, hemşireler ve hekimlerin bu duyarlılığı sürdürdüğünü, gerek kendi sağlıkları gerekse hastaların sağlığını düşünerek ameliyathanelerin olumsuz fiziki şartlarına ve angaryaya varan çalışma şekline karşı mücadele başlatıklarını söyledi.  Sürenkök, TTB olarak sağlık çalışanlarını haklı ve meşru olan bu eylemini desteklediklerini belirtti.
SES Genel Başkanı Dr. Çetin Erdolu ise konuşmasında sağlık emekçilerinin birer köle haline getirilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.