Manisa Devlet Hastanesi’nde Hekime Şiddet!

Manisa Devlet Hastanesi çalışanları hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etmek için yarım gün poliklinik hizmeti vermedi.

Manisa Devlet Hastanesi’nde görevli Dahiliye Uzmanı Dr. Özgür Kurt, poliklinik yaparken bir hastanın saldırısına maruz kaldı. Manisa Tabip Odası tarafından 28 Kasım günü öğle saatlerinde hastane bahçesinde yapılan basın açıklamasında ise hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kınandı. Manisa Devlet Hastanesi çalışanları hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etmek için yarım gün poliklinik hizmeti vermedi.
Basın açıklaması metni ise TTB Büyük Kongre Delegesi Adli Tabip Uzmanı Dr. Kadir Özağ tarafından okundu.

MANİSA TABİP ODASI
BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

Hekimlere ve sağlıkçılara yönelik şiddet haberi almadığımız gün artık yok. Her gün bu olaylar katlanarak artıyor. Hekimler hem fiziksel hem sözel şiddete uğruyor. Dr. Ersin ARSLAN, Dr. Melike ERDEM'in acısı hala sıcakken bugün ilimizde de Manisa Devlet Hastanesi Dahiliye Polikliniğinde Dr. Özgür TÜRK darp edilmiştir.

Şiddet bugün artık hekimler için birinci dereceden bir mesleki risktir. Bizler mesleğimizi yaparken sözel şiddetten fiziki şiddete kadar çok farklı derecelerde şiddete uğruyoruz. Yapılan çalışmalar son yıllarda bunun katlanarak arttığını göstermektedir. Peki, ne oldu da şiddet katlanmaya başladı? Sağlık ortamında hasta ve hasta yakınlarının uyguladığı şiddetin kaynağı sağlık sistemi ve sağlık politikalarıdır. Sistem de işlemeyen her şeyin sorumlusu olarak hekimi gösteren politikalar bizi bugüne getirmiştir. Hastalar bekledikleri sıranın, ödedikleri katkı paylarının, hastanelerde uzamış tedavi süreçlerinin hepsinin sorumlusu olarak hekimleri ve sağlıkçıları görmektedir. Bundan sonra da şiddetin artacak olması bizleri korkutmaktadır. Şiddete tek başına karşı durulmayacağının farkında olarak tüm meslektaşlarımızla dayanışma içinde olacağımızı bildiriyor, hükümetin gerekli yasal düzenlemeleri bir an önce  yapmasını istiyoruz.

28.11.2013

Manisa Tabip Odası
Yönetim Kurulu