BMJ’de Türkiye’deki Sağlık Torba Yasası Hakkında Yazı

Korkulan Gerçek Oldu, Yasa Tasarısı Sağlık Hizmetlerinin Tarafsızlığına Saldırıdır!

British Medical Journal dergisinde Uluslararası hekim ve insan hakları örgütleri ile akademisyenlerin kaleme aldığı bir mektupta görüşülmekte olan Sağlık Torba Yasasında yer alan ve hekimlik uygulamalarını suç haline getiren maddeye dikkat çekildi.

Mektupta tasarının sağlık hizmetlerinin tarafsızlığına bir saldırı olduğu belirtilerek “Hastaları ve yaralıları yalnızca ve yalnızca sağlık ihtiyacı temelinde tedavi etmek sağlık mesleğinden olan herkesin temel yükümlülüğüdür. Yasa tasarısı işte bu yükümlülüğe yasal bir darbe indirmektedir. Tasarı tıbbi fiilen devlet politikasının bir aracı haline getirecek, bağımsızlığını ayaklar altına alacaktır” denildi.

Mektupta Dünya Tabipler Birliği, Avrupa Hekimler Daimi Komitesi, İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü, İngiliz ve Alman Tabip Birlikleri’nin imzaları yer alıyor.

Mektubun orijinaline ulaşmak için tıklayınız (http://www.bmj.com/content/347/bmj.f4933/rr/673686)

Mektubun Türkçe çevirisi için tıklayınız

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi