TTB Heyeti’nin Ölüm Orucundaki Nusaybin Belediye Başkanı’nı ziyareti engellendi

Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan, Suriye sınırında yapılmaya başlanan "Utanç Duvarı"nı engellemek için 30 Ekim günü başlattığı ölüm orucunu sürdürüyor.

Sınır bölgesindeki mayınlı arazide, açık havada, çadır, tuvalet gibi en temel insani ihtiyaçlarının karşılanmadığı koşullarda ve ilk dört gün su dahi alınmadan sürdürülen ölüm orucunun yol açabileceği tehlikeyi göz önünde bulunduran TTB, 4 Kasım 2013 günü Ayşe Gökkan'ı ziyaret etmek için Nusaybin'e gitti.

TTB Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, TTB Merkez Konsey üyeleri Dr. Osman Öztürk, Dr. Zülfükar Cebe ile Mardin, Batman, Diyarbakır ve Şırnak tabip odalarının başkan ve yöneticilerinden oluşan TTB Heyeti'nin Ayşe Gökkan'ı ziyaret ve muayene talepleri, emniyet görevlileri ve idari yöneticiler tarafından sekiz kişilik heyetin "kalabalık" bulunduğu bahanesiyle "uygun bulunmayarak" engellendi.

Konuyla ilgili olarak Nusaybin'de sözlü basın açıklaması yapan TTB Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, yetkililerin engelleme tavrını kınadı ve Ayşe Gökkan'ın çadır, tuvalet gibi temel ihtiyaçlarının bir an önce sağlanması, günlük bakımına yardımcı olacak bir refakatçının bulundurulmasına izin verilmesi ve sorunun üzücü bir olaya yol açmadan sonuçlandırılması çağrısında bulundu. 

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi