Selanik Tabip Odası Yönetim Kurulu’ndan Ziyaret

altSelanik Tabip Odası Yönetim Kurulu’ndan bir heyet 9 Ekim 2013 tarihinde Odamızı ziyaret etti ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan ile Oda Başkanımız Prof. Dr. Taner Gören ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Heyette Selanik Tabip Odası Eski Başkanı Dr. Athanasios Exadaktylos, Başkan Yardımcısı Dr. Maria Chatzidimitriou ve Genel Sekreter Dr. Nikolaos Nitsas yer aldı.


Ziyarette; Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı hekimleri bekleyen çalışma koşulları, Türkiye ve Yunanistan’daki tabip odalarının yaşadığı ortak sorunlar ve gündemler, TTB ve İstanbul Tabip Odası’nın sağlık turizmi konusunda yaşananlara ilişkin düşünceleri görüşüldü.

Yapılan görüşmede ortak gündemleri paylaşmak ve çözüm önerilerini derinleştirmek üzere toplantılar yapılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Dr. Exadaktylos Yönetim Kurulumuzu Selanik’te ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

alt