Suriye ile Sınır Bölgelerimizde Sağlık Hizmetinde Yaşanan Sorunlar ve Sağlık Çalışanları

altTürk Tabipleri Birliği tarafından Suriye’de yaşanan çatışmaların sınır illerimizdeki sağlık hizmetlerine ve sağlık çalışanlarına etkileriyle ilgili hazırlanan “Gaziantep-Kilis-Hatay İlleri Hekimlik ve Sağlık Ortamı Hızlı Değerlendirme Raporu” TTB’de yapılan bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.

2 Ağustos 2013 da açıklanan rapor sonrasında raporda belirtilen sorunlar ve çözüm önerileri ayrıca Sağlık Bakanlığına yazılarak gereken tedbirlerin acilen alınması istendi.Açıklanan rapor ayrıca dış basında da yer buldu.

 

"Türk Tabipleri Birliği Gaziantep-Kilis-Hatay İlleri Hekimlik ve Sağlık Ortamı Hızlı Değerlendirme Raporu" için tıklayınız...

"Basın açıklaması" için tıklayınız

"Sağlık Bakanlığına yazılan yazı" için tıklayınız

"Basındaki haberler" için tıklayınız