Böyle Üniversite Yönetilmez

altGazi Üniversitesi temel tıp laboratuvarları bugün sabah saatlerinde uzmanların tüm itirazlarına rağmen Rektörlük tarafından alınan bir kararla zorla Gölbaşı Yerleşkesine taşınmak istendi ancak Dekanlık Binası önünde toplanan öğretim üyeleri, Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği temsilcilerinin tepkileri sonucu taşınma gerçekleştirilmedi. Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği öğlen saatlerinde hastane bahçesinde konuyla ilgili bir basın açıklaması yaparak, Gazi Üniversitesi’nde son dönemde yaşanan pek çok hukuk dışı uygulamanın bir devamı olan bu uygulama protesto edildi ve Gazi Üniversitesi Rektörü’nden keyfi uygulamalara son vermesi talep edildi.

Basın açıklamasından önce söz alan Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Özden Şener, “Arka arkaya gelen bu uygulamalar, Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden birinin adeta yok edilmesi anlamına gelmektedir. Türkiye Gezi’yi yok etmenize izin vermedi, biz de Gazi’yi yok etmenize izin vermeyeceğiz. Sayın Rektör derhal kendini yasal sınırlara çekmeli, etik değerleri hatırlamalı, Gazi’yi Gazi yapan birlikte çalıştığı hocalarına saygı duymalı ve tek adamlıktan vazgeçmelidir” diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, TTB 2. Başkanı Dr. Gülriz Erişgen ve SES Genel Merkez ve Ankara Şube temsilcilerinin de uzmanlara ve öğretim üyelerine destek vermek üzere katıldığı basın açıklaması metnini TTB Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan okudu.

 

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

25 Temmuz 2013

Böyle Üniversite Yönetilmez

Bu sabah Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri laboratuvarları Rektörlük görevlileri tarafından Dekanlık ve Anabilim Dalı başkanlarının, öğretim üyelerinin, laboratuvar sorumlularının onayı dışında zorla Gölbaşı Yerleşkesi’ne taşınmak istendi.

Bu olay Gazi Üniversitesi’nde son dönemde yaşanan pek çok hukuk dışı uygulamanın bir devamı niteliğindedir.

Hatırlanacağı üzere 5. sıradan atama Gazi Üniversitesi Rektörü, atandığı günden bu yana keyfi uygulamalara imza atmıştır. Tıp Fakültesine anabilim dallarının ve Dekanlığın talebi, bilgisi, onayı olmaksızın, hatta ihtiyaç olmadığına dair karşı görüş yazılarına rağmen üstelik neredeyse ismen de tarif etmek suretiyle –mesela dumansız sigaranın oral mukozadaki etkisi konusunda çalışmış olmak gibi- acayip ve keyfi kriterler koyarak, bu üniversitede yıllardır hizmet veren ve yükselmeyi bekleyen öğretim üyelerinin yerine dışarıdan, tepeden, bilim dışı keyfi kriterlerle atamalar yapılmıştır.

Şimdi ise yine öğretim üyelerinin ve anabilim dalı başkanlarının, Dekanlığın görüşü dahi alınmadan alkol ve madde bağımlılığı tedavi ünitesi kapatılmakta, temel bilimlere ait laboratuvarlar Gölbaşı Yerleşkesine taşınmak istenmektedir.

Bağımlılık ünitesi kapatıldığında orada tedavi görmekte olan hastaların tedavileri aksayacak, kimisinin hayatı tehlikeye düşecektir. Bu hastaların sorumluluğu Sayın Rektör’dedir.

Laboratuvarlar taşınırken gerekli altyapı çalışmalarının gerçekleştirildiğine, taşınma usul ve gereksinimlerine riayet edildiğine dair hiçbir veri yoktur. Buralarda yürütülmekte olan pek çok deneysel araştırmanın sekteye uğrayacağı, maliyeti yüksek cihazların zarar göreceği, eğitimin aksayacağı açıkça ortadayken, öğretim üyelerinin itirazı dikkate alınmadan böylesine keyfi bir uygulamanın hayata geçirilmesi akademinin temel felsefesine ve akla, mantığa aykırı olduğu kadar saygın bir tutum da değildir.

Bu biçimde üniversite yönetilmez.

Tek adam mantığıyla orayı yıkarım, burayı kapatırım, şunu taşırım diyerek plansız programsız akla, bilime aykırı tarzda, değil üniversite apartman dahi yönetilmez.

Sayın Rektör’e sesleniyoruz; Evet sizi öğretim üyeleri seçmediler. Ama bu öğretim üyeleri yetiştirdiler. Bu hocalardan dersler aldınız. Bu fakülteden diploma aldınız. Şimdi atanarak göreve geldiniz. Çok önemli bir makamdasınız. Bu göreve sizi bu ülkenin Cumhurbaşkanı atamıştır. Türkiye’nin saygın, önde gelen bir bilim kurumunun başındasınız. Bunun önemini ve kıymetini biliniz. Öğretim üyelerine, fakülte idaresine, asistanlara, öğrencilere, bütün personele hürmet ediniz. Sizin dışınızdakilerin de aklı, mantığı, bilgisi, deneyimi olduğuna güveniniz ve sizden farklı olarak bu üniversiteye çok uzun yıllar emek vermiş, hayatlarını bu binalara adeta gömmüş insanlara hakları olan saygıyı gösteriniz. Onlara keyfi uygulamalarınızı dayatmayınız.

Aksi takdirde bu ülkenin akademisyenleri, hekimleri sizin bu keyfi uygulamalarınıza karşı Gazi Üniversitesi’ndeki meslektaşlarının, asistanların, öğrencilerin, tüm çalışanların yanında olacak, hukuksuz uygulamalarınıza karşı direnecektir. Bu bizim hakkımız olduğu kadar sorumluluğumuzdur.

#direngazi #direnbilim #direnakademi

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Ankara Tabip Odası