Prof.Dr.Alpaslan Işıklı’nın Anısı Önünde Saygıyla Eğiliyoruz...

altAnkara  Üniversitesi Siyasal  Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi PROF.DR.ALPASLAN IŞIKLI (1940-2013) hocamızın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Akademik  uzmanlığı çalışma ekonomisi olan hocamız,öğrencilik yıllarından itibaren,Türkiye’nin aydınlanma mücadelesi içinde yer almış,başta işçi sendikaları olmak üzere,bağımsızlık,demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren bütün meslek ve demokratik kitle örgütlerinin bu mücadelelerine bilim insanı  olarak büyük katkılarda bulunmuştur.

TÜMÖD (Tüm Öğretim Elemanları Derneği)Başkanlığını da yapmakta olan hocamız, Cumhuriyet Devrimlerine ödünsüz sahip çıkan bir yurtseverdi.Türk Tabipleri Birliği’nin çalışmalarına da büyük katkı sağlamış,yayın organlarında danışmanlık yapmış,hekimlerin mücadelesi ile  her zaman dayanışma içinde olmuştur.

Alpaslan Işıklı hocamız,biz hekimlerin ,bağımsız,demokratik ve özgür Türkiye mücadelesinde  her zaman yaşayacaktır.

Dr. Suat Kaptaner
İzmir Tabip Odası Başkanı