TTB Merkez Konseyi 13 Temmuz’da İstanbul’da Toplanıyor

 

altTTB Merkez Konseyi; İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu ile TTB Büyük Kongre Delegesi Dr. Kamil Tekerek’in de aralarında bulunduğu Taksim Dayanışması Platformu’nun 12 üyesinin gözaltına alınıp, tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilmesinin ardından Tabip Odaları Başkan ve yöneticileriyle birlikte 13 Temmuz Cumartesi günü İstanbul’da bir araya gelme kararı aldı.

TTB Merkez Konseyi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: “Dr. Ali Çerkezoğlu’nun İstanbul Tabip Odası"nı temsilen katıldığı Taksim Dayanışma Platformu faaliyetleri, Türk Tabipleri Birliği’ni oluşturan organlarında yer alan hekimlerin,  6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nda yer alan halk sağlığının korunması ve hekimliğin toplum yararına korunup geliştirilmesi görevlerinin bir sonucudur. Kentte yaşayanların yaşam alanlarına, ortak kullanım alanlarına kısaca kentin kamusal alanlarının biçimlendirilmesi kararlarına katılmaları, beklentilerini, istek ve taleplerini üyesi oldukları kurumlar aracılığı ile bir araya gelerek ifade etmeleri en doğal haklarıdır. Tabip Odasının amaçları ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle Oda Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu ve Dr. Kamil Tekerek’in gözaltına alınması ve tutuklanma talep edilmesi örgütlenme özgürlüğünü de doğrudan ilgilendirmektedir. 13 Temmuz 2013 günü Türk Tabipleri Merkez Konseyi olarak söz konusu acil gündemle Tabip Odaları Başkan ve yöneticileriyle İstanbul’da bir araya gelme kararı almış bulunmaktayız.”

TTB Merkez Konseyi üyeleri, İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştirecekleri toplantının ardından saat 12.30’da ise İstanbul Tabip Odası’nda bir basın toplantısı düzenleyecek. TTB Merkez Konseyi üyeleri, aynı gün Gezi eylemlerinde gaz kapsülü ile yaralanan ve yoğun bakımda olan 16 yaşındaki Mustafa Ali Tombul’u da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret edecek.

Tarih: 13 Temmuz 2013 Cumartesi
Yer: İstanbul Tabip Odası Binası, (Türkocağı Caddesi No:17 Cağaloğlu-İstanbul)
Basın Toplantısı: 12.30