Hekim Dayanışması: TTB’ye Uluslararası Destek

altTürk Tabipleri Birliği’nin, Gezi Parkı eylemlerinde güvenlik güçlerinin “gösteri kontrol ajanları” olarak adlandırılan kimyasal gazları vahşice kullanması ve Gezi eylemleri sürecinde sağlık hizmeti vermeye çalışan hekimler, sağlık çalışanları ve TTB’ne yönelik saldırılara ilişkin Dünya Sağlık Örgütü ile Dünya Tabipleri Birliği'ne acil çağrı yapması dünya hekimlerini harekete geçirdi.

Türk Tabipleri Birliği’nin hekim bağımsızlığı için yürüttüğü mücadeleye uluslararası destek geldi ve birçok ülkeden sağlık meslek örgütü temsilcisi Türk Tabipleri Birliği ile dayanışma içinde olduklarını belirten dayanışma mesajları yayımladı.

Dünya Tabipleri Birliği’nden Başbakan’a Mektup  

Dünya Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Cecil Wilson TTB’den gelen bilgilendirmeden sonra Başbakan Recep Erdoğan’a bir mektup yazdı. Mektupta Türkiye’deki yetkililerden orantısız güç kullanımının durdurulması istendi.

Daha fazla bilgi için:  http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/dtb-3845.html

Dünya Tabipleri Birliği’nden Başbakan’a 2. Mektup  

Başbakan Erdoğan’a, Türkiye’deki eylemlerde protestoculara emniyet güçleri tarafından aşırı güç kullanımına ilişkin kaygılarını ifade eden bir mektup yazan Dünya Tabipleri Birliği (DTB) Başkanı Dr. Cecil Wilson tarafından Başbakan’a yeni bir mektup daha gönderildi.

Mektupta, “DTB; sağlık hizmeti sunumunun tehdit altında bulunduğu ve bu nedenle tıbbi tarafsızlık ilkesini korumanın güçleştiğine dair ciddi kaygılar taşımaktadır. Uluslararası insan hakları hukuku, tıp etiği ve insancıl hukuk kurallarından kaynaklanan bu ilkeye göre sağlık çalışanlarının, yaralıların politik ilişkilerini dikkate almaksızın hizmet sunmalarına izin verilmelidir. Tüm taraflar tıbbi birimlere, nakillere ve çalışanlara saldırıda bulunmaktan ve onları kötüye kullanmaktan kaçınmalıdır” denildi.

Daha fazla bilgi için: http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/dtb-3864.html

 

Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi’nden Başbakan’a Mektup

Sayın Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı

Brüksel

4 Temmuz 2013

Sayın Başbakan,

 Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi (CPME) adına, Taksim meydanında ve ülkenin diğer yerlerindeki protesto gösterileri sırasında yetkililerin güç kullanımı sonucunda yaralanan kişilerin yardımına koşan Türk hekimlerine tam desteğimizi bildirmek istiyoruz.

Hükümetin, sağlık hizmeti veren hekimlere yönelik baskı ve soruşturma girişimlerine ilişkin olarak gelen bilgileri kaygıyla karşılıyor ve tıbbın yansızlığına ilişkin uluslararası standartları ihlal eden bu tür önlemleri şiddetle kınıyoruz. 

Başka hususlardan bağımsız olarak hekimler, hastalarına mümkün olan en iyi yardım ve tedavide bulunmak için mesleki etik kurallarını gözetip uygulayabilmelidirler. Aynı şekilde hekimler, hastalarının özel bilgilerini saklı tutmayı ve mesleki gizliliği saygı göstermeyi öngören etik yükümlülüklerini yerine getirirken hiçbir şekilde engellenmemelidirler.

Türkiye hükümetine, gösteriler sırasında yaralanan veya başka türlü etkilenen kişilere yönelik doktor yardımlarını engelleyici mahiyette, dolaylı ya da doğrudan her tür önleme son vermesi çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca, göstericilere karşı aşırı güç kullanılmasını da şiddetle kınıyoruz.

Gelişmeleri yakından izlemeye ve duruma barışçı bir çözüm bulunması için Türk Tabipleri Birliği ile temasa devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

DR Katrin Fjelsted                                                    Birgit Beger

CPME Başkanı                                                          CPME Genel Sekreteri

Mektup için tıklayınız…

 

 

İngiliz ve Alman Tabipler Birliği’nden Başbakan’a Mektup  

İngiliz Tabipler Birliği (BMA) ile Alman Tabipler Birliği tarafından Başbakan’a gönderilen mektuplarda İstanbul’da ve Türkiye’nin diğer kentlerinde sivil göstericilere karşı aşırı şiddet, kimyasal gaz dahil orantısız güç kullanımı konusunda ve göstericileri tedavi eden doktorların hedef alınmasına karşı uyarılarda bulunuldu.

Daha fazla bilgi için: http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/mektup-3899.html

Kıbrıslı Sağlık Örgütlerinden TTB’ne Destek  

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından ortak bir açıklama yapılarak Gezi Parkı eylemleri sürecinde gerekli sağlık hizmetini veren hekimler ve TTB’ye yönelik saldırılar karşısında dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Daha fazla bilgi için: http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/kibris-3887.html

Alman Tabipler Birliği’nden TTB’ne Mektup  

Alman Tabipler Birliği’nden Türk Tabipleri Birliği’ne Gezi olayları boyunca insan haklarının ve hasta yararının savunusu için sergilediği çabalara destek geldi.

Daha fazla bilgi için: http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/mektup-3877.html

Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi’nden (CPME) TTB’ne Mektup

Brüksel

20 Haziran 2013

Sayın Dr Bilaloğlu,

Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi (CPME) adına, İstanbul’daki ve Türkiye’nin diğer kentlerindeki protesto gösterileriyle ilgili olarak aldığımız en son haberler konusundaki derin duyarlılığımızı size iletmek istiyorum.

Göstericilere ve onlara yardıma gelenlere karşı kullanıldığı bildirilen “aşırı güce” karşı çıkan konumunuzu tamamen paylaşıyoruz.

Protestoculara tepki olarak başvurulan aşırı gücün durdurulması için yetkili makamlar nezdinde yapılacak başvurulara herhangi bir desteğimiz olabilirse, bu konuda elimizden gelen her tür yardımı yapmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz.

Olayları yakından izlediğimize, tüm gelişmeleri takip için WMA ile temaslarımızı sürdüreceğimize emin olabilirsiniz.

Düşüncelerimiz sizin ve Türkiye halkının yanındadır.

İçten dileklerimle,  

Dr Katrin Fjelsted                                                  Birgit Beger

Başkan                                                                      Genel Sekreter

CPME                                                                         CPME

Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi’nin (CPME) TTB’ne gönderdiği mektup için tıklayınız…

Avrupa Genel Pratisyenler Birliği’nden (UEMO) Dayanışma Mektubu

Sayın Dr. Kalaycıoğlu,
Dr. Güleç,
Dr. Tansu Dere, 
Sayın Fırlarer,
UEMO Başkan Yardımcısı Sayın Ulrich Weigeldt, İstanbul’da ve Türkiye’nin diğer kentlerinde polis gücüne uygunsuz biçimde başvurulmasının Almanya’daki pek çok doktorun tepkisini çektiğini bilgisine sunmak istemektedir.

Özellikle, polisin yaralı göstericileri tıbbi bakımdan alıkoyan ve yaralı göstericilere yardımla gelen sağlıkçıları gözaltına alan hareketleri bizim açımızdan hiçbir şekilde Kabul edilemez.

Türkiye’deki hekimler tam anlamda dayanışmamızdan emin olabilirler. Lütfen size yapabileceğimiz yardımlar konusunda bize bilgi verin.

İçten dileklerimizle,

Sandra Cassisi

Dear Dr. Kalaycioglu,
dear Dr. Dr. Gülec,
d