Basın Özgürlüğünde Son Nokta: Hayat TV Kapatılmak İsteniyor!

altGezi Parkı eylemleri boyunca gerçeklerden yana yayın yapan Hayat Televizyonu’nun RTÜK tarafından kapatılması girişimi kabul edilemez.

Girişimin özellikle Taksim Gezi Parkı eylemlerinin medyada yer bulamadığı bir dönemde Hayat Televizyonu’nda cesaretle ve objektif biçimde yer bulması üzerine başlatılmasının, Türkiye’nin basın özgürlüğü konusundaki kötü karnesine yeni bir kırık not olarak geçtiği ortadadır.

Kurulduğu günden bu yana işçilerin, emekçilerin, gençlerin, kadınların, yoksul halkın, aydınların, sanatçıların, tüm halkın sesi olmuş Hayat Televizyonu’na yönelik bu tutum halkın haber alma özgürlüğüne yönelik antidemokratik bir uygulamadır.

RTÜK, Hayat Televizyonu’nu kapatma girişimlerini sonlandırmalı, bu karardan bir an önce vazgeçilmelidir. İktidarın basın özgürlüğüne yönelik saldırılarını kınar, Gezi Parkı’nda başlayan direnişin ve halkın yükselen taleplerinin sesi olan Hayat Televizyonu ile dayanışma içinde olduğumuzu bildiririz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi