Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’ta Başta Taksim Olmak Üzere Tüm Türkiye’de Alanlardayız!

altİşçisi, işsizi, emekçisi, emeklisi, aydını, sanatçısı, gazetecisi, öğrencisi, esnafı, kadını, genci, yaşlısıyla tüm halkımızı adalet, eşitik, özgürlük, barış ve gerçek demokrasi için 1 Mayıs alanlarında birlikte olmaya çağırıyoruz!

 

 

25 Nisan 2013

Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’ta Başta Taksim Olmak Üzere Tüm Türkiye’de Alanlardayız!

İşçisi, işsizi, emekçisi, emeklisi, aydını, sanatçısı, gazetecisi, öğrencisi, esnafı, kadını, genci, yaşlısıyla tüm halkımızı adalet, eşitik, özgürlük, barış ve gerçek demokrasi için 1 Mayıs alanlarında birlikte olmaya çağırıyoruz!

Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’ı birlik ve dayanışma içerisinde, en coşkulu ve en geniş katılımla kutlamak için çalışmalarımız tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da devam ediyor.

Bu yıl da, çağırıcı ve katılımcı örgütler olarak İstanbul’da 1 Mayıs’ı Taksim 1 Mayıs Alanı’nda kutlayacağız.

Gerek onlarca emekçi kardeşimizin 77’de katledilmeleri ve gerekse ülkemizdeki benzer siyasi cinayet ve katliamların açığa çıkartılarak hesap sorulmaması, Taksim 1 Mayıs Alanı’nın demokrasi mücadelesi açısından vazgeçilmez bir öneme sahip olmasının temel kriterlerindendir.

Taksim 1 Mayıs Alanı’nın simgesel ve demokrasi mücadelesi açısından önemi bilinmektedir. İşçi ve emekçi kitlelerin ve emek dostlarının yıllarca süren mücadeleleri sonucunda Taksim 1 Mayıs Alanı yasaklardan kurtarılarak yeniden kazanılmış ve sınıfın kürsüsü yerine yeniden kurulmuştur.

Bu yıl Taksim 1 Mayıs Alanı’nın, “yayalaştırma projesi” nedeniyle kutlamaların yapılması konusunda kimi fiziki engeller göze çarpmaktadır. Fakat bu tamamen TEKNİK bir sorundur ve yaptığımız incelemelerle birlikte, alınacak önlemlerle bu sorun aşılmıştır.

Bir kez daha halkımızın bilmesini istiyoruz ki; hiçbir sıkıntıya yer bırakmadan, sorumluluk duygularımız ve tüm coşkumuzla, birlik ve dayanışma içerisinde Taksim 1 Mayıs Alanı’nda olacağız.

Sömürüye, savaşa ve gericiliğe karşı, eşitlik, özgürlük, barış, demokrasi ve gerçek bir laiklik talebiyle alanlarda olacağız! Neoliberal saldırılara, işsizliğe, yoksulluğa, taşeronlaştırmalara karşı; güvenceli istihdam ve ücret güvencesi için,

Baskıcı, otoriter, ırkçı/gerici yönetim anlayışına karşı; adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi için 1 MAYIS’TA TAKSİM 1 MAYIS ALANI’NDAYIZ!

152 ülkeden 175 milyon işçiyi temsil eden ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow da bu yıl Taksim 1 Mayıs Alanı’nda bizlerle birlikte olacak.

İşçisi, işsizi, emekçisi, emeklisi, aydını, sanatçısı, gazetecisi, öğrencisi, esnafı, kadını, genci, yaşlısıyla tüm halkımızı adalet, eşitik, özgürlük, barış ve gerçek demokrasi için 1 Mayıs alanlarında birlikte olmaya çağırıyoruz!

 

alt