Aydın Tabip Odası

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

AYDIN TABİP ODASI BAŞKANLIĞI

17.04.2013

BASIN AÇIKLAMASI

Böyle Sağlık Sistemi Olmaz/Sağlıkta Şiddet Sona ERSİN..!

Bugün 17 Nisan 2013. Bundan tam bir yıl önce, kendini mesleğine adamış, gelecek ve yaşam  umudu olan  genç bir meslektaşımız Dr. Ersin ARSLAN Gaziantep’te öldürüldü. Bakınız bu bir yıl içerisinde neler oldu?

 • Aydın Tabip Odası, Şiddet çalışması yaptı, “Şiddete Sıfır Tolerans” Çalışma Grubu “Şiddetin Gölgesinde Hekimlik” isimli araştırma kitabı yayınladı.
 • TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerden hekim milletvekillerinin katıldığı “Sağlıkta Şiddeti konuşuyoruz” paneli gerçekleştirdi.
 • TTB ‘nin Sağlıkta Şiddete karşı TCK ek madde önerisi hayata geçmedi
 • Sağlık Bakanlığı “Beyaz Kod” uygulamasına geçmek zorunda kaldı.
 • Sağlık alanında yaşanan Şiddet olaylarında Kamuoyunun duyarlılığı arttı.
 • TBMM de sağlıkta şiddeti araştırma komisyonu kuruldu kurulan bu komisyon hala şiddet raporunu açıklamadı
 • Sağlık alanındaki şiddet , İstanbul’dan Ağrı’ya, Mersin’den İzmir’e, Batman’dan Tokat’a, Erzurum’dan Manisa’ya, Şanlıurfa’dan Aydın’a en son Kars’ta adres sormadan, kadın-erkek ayırımı yapmadan gün geçtikçe artıyor. Yetkililer seyrediyor.
 • Mayıs – Aralık 2012 döneminde Sağlık Bakanlığı’nın kendi verilerine  göre sağlık çalışanlarına yönelik saldırı sayısı 4425’tir.
 • Artan şiddet, sağlık hizmeti verilmesini kesintiye uğratmakta ve tüm sağlık çalışanlarının gelecek ile ilgili beklentilerini azaltarak, çalışma isteğini yok etmektedir.
 • Çok ilginç değil mi? Türkiye’de hastaların sağlık hizmetinden memnuniyeti arttığı söyleniyor. Ama memnuniyet arttıkça hekimlere ve sağlık çalışanlarına  saldırılar da artıyor. Çünkü bu ülkede 10 yıldır Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulanıyor.
 • Aşırı hasta yükü, hasta başına ayrılan sürenin kısalığı, emeğin değersizleştirilmesi, hekimlerin “paragöz” insanlar olarak topluma tanıtılması, mesleğin puana indirgenerek mesleğin onur ve saygınlığının yok edilmeye kalkışılması Ne yazık ki bugün hekim ve sağlık çalışanları, Sağlıkta Dönüşüm Programı nedeniyle hekimlik mesleğinin tüccara, sağlık hizmet birimlerinin de ticarethaneye dönüşmesinin bedelini canlarıyla ödemektedirler.
 • SAĞLIKTA YAŞANAN SIKINTILARIN, OLUMSUZLUKLARIN SORUMLUSU HEKIMLER-SAĞLIK ÇALIŞANLARI DEĞIL MEVCUT SAĞLIK SISTEMIDIR.

SAĞLIK ORTAMI Sağlıkta Dönüşüm Programının,  BIZE DAYATTIĞI GIBI PARA, PUAN, KAR, VERIMLILIK DEĞIL SEVGI-PAYLAŞIM-ANLAYIŞ VE DAYANIŞMADIR.

Bilmeliyiz ki, hekimlik mesleğinin temeli hasta hakkıdır. Hastaların sadece insan oldukları için hak ettikleri nitelikli sağlık hizmetine ulaşmasının yolu ise genelinde sağlık çalışanlarının özelinde hekimlerin çalışma koşullarının insani olmasından geçmektedir.

Bugün buradayız

ÇÜNKÜ;

 

 • Hastanın müşteri, sağlığın ticarete dönüştüğü bu karanlık sağlık sistemine daha fazla kurban vermemek için hastasıyla, hekimiyle, hemşiresiyle, laborantıyla, sekreteriyle ve bil cümle tüm sağlık personeliyle nitelikli sağlık hizmeti sunmak için iş güvencesi, can güvencesi, gelir güvencesi ve gelecek güvencesi istediğimiz için

Bugün buradayız  

ÇÜNKÜ;

 • Gittikçe ağırlaşan iş yükü ve angarya ile karşı karşıya kaldığımız,  Çalışma özgürlüklerimiz kısıtlandığı için

Bugün buradayız

ÇÜNKÜ;

 • Emeğimizin değersizleştirildiği, performans kıskacına sokulduğumuz, Ücret güvencemizin  ortadan kaldırıldığı, gelirlerimizin düşürüldüğü için
 • Aynı hizmet süresi sonunda emekli hakim, 4.000.-TL, Emekli Albay 4.000.-TL, Emekli hekim sadece  1.650.-TL almaktadır.
 • Biz bugün Emeklilikte insanca yaşayacağımız  ücret alamadığımız için buradayız.

Bugün buradayız  

ÇÜNKÜ;

 • Güvenceli çalışma ortamı kalmadığı için

Bugün buradayız  

ÇÜNKÜ;

 • Bu şartlarda iyi hekimlik yapamıyor, nitelikli sağlık hizmeti veremediğimiz için

Halkımıza sesleniyoruz. Sağlık hizmetine ulaşmak için her kademede ödediğiniz, giderek artan  katkı-katılım payları ve ilave ücretlerin, bulunamayan kanser ilaçlarının sorumlusu bizler değil, mevcut sağlık sistemi ve onun uygulayıcılarıdır.

Sağlığın bir hak olduğu, eşit,ulaşabilir, ücretsiz, nitelikli bir sağlık hizmeti isteğimizdir.

AYDIN TABİP ODASI

SES SENDİKASI AYDIN ŞUBESİ

GENEL SAĞLIK-İŞ SENDİKASI AYDIN ŞUBESİ

TÜRK SAĞLIK SEN NAZİLLİ TEMSİLCİLİĞİ