Batman Tabip Odası

 

SAĞLIKTA ŞİDDETE,

ŞİDDETİ DOĞURAN VE BESLEYEN SAĞLIK SİSTEMİNE KARŞI

MÜCADELE İÇİN

G(ö)REVDEYİZ

Tam bir yıl oluyor.

Dr. Ersin Arslan Gaziantep’de bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak katledildi. Aradan bir yıl geçti, ancak sağlık çalışanları her gün ülkenin dört bir yanında şiddete görmeye devam ediyor. Son bir yıl içinde genç bir sağlık emekçisi Dr. Melike ERDEM sisteme isyanını kendi canıyla ödedi. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Yoğun Bakım Hemşiresi Rabia Önal öldüresiye dövüldü. Kaymakamın dövdüğü doktor, Hastane Müdürü’nün kovaladığı sağlık çalışanı, Emniyet güçleri ve Başhekimlerin saldırısı, Hasta ve Hasta yakınlarının yerlerde tekmelediği hamile doktor…

Bunlar bildiklerimizden sadece bir kaçı…

Ya bilmediklerimiz ve ya açıklanamayanlar?

Sağlık çalışanları şiddeti sadece hasta yakınlarından görmüyor. Gördüğümüz şiddeti birkaç başlıkta özetlersek;

 • Hasta ve hasta yakınlarının şiddeti; Bakanlığın, hükümetin ve idarecilerin dil ve üslubu, uygulanan sağlık politikalarının etkisi
 • Mobbing,
 • Atanmışların ve seçilmişlerin uyguladığı şiddet,
 • İşyerlerinde kadrolaşmaya bağlı olarak çalışanlar üzerinde hegemonya kurma amaçlı baskı,
 • İfade ve örgütlenme özgürlüğü karşısında sürgün, soruşturma, gözaltı ve tutuklamalar ya da siyasal şiddet,
 • İstihdam modelleri, iş yoğunluğu vb.

 

Bunların dışında her gün bulaşıcı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını da sayabilirsiniz…

Sağlık çalışanlarını, hasta ve hasta yakınlarıyla karşı karşıya getiren akıl dışı bir sağlık sistemi var.

 • Ödeme güvencesini tamamen yitirmiş, çalışanları birbirine düşüren, sağlıkta kaliteyi düşüren,  performans uygulaması var!
 • Gittikçe ağırlaşan iş yükü ve angarya, 7/24 esnek, kuralsız ve baskı altında çalıştırılma var, hemşirelerde 56, asistan Hekimlerde 64 saate kadar uzayan mesailer var!
 • Birlik Hastaneleri arasında dama taşı gibi dolaşma, işyeri güvencesinin tamamen ortadan kalkması, görev tanımı dışında “sağlıkçı her işi yapabilir mantığı” ile çalıştırılma var!
 • Özel sektörde güvencesiz, parasını alamadan, kölelik koşullarında çalışma var!
 • Sağlık Hizmetine ulaşmanın önünde bin bir türlü engel var, her kademede ödenen katkı-katılım payı ve ilave ücretler var!
 • Hükümet, siyasetçiler ve yöneticilerin “Sağlık Çalışanlarını” itibarsızlaştıran, küçük düşüren, hedef gösteren kışkırtıcı üslubu ve açıklamaları var!

Tüm bunların sonucunda bozuk bir sağlık sistemi, tedavi olamayan hastalar, çalışanlara yönelmiş öfke ve şiddet var!

Böyle sağlık sistemi olmaz.

Bu şartlarda, iyi hekimlik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, teknisyenlik yapılmaz!

Nitelikli sağlık hizmeti verilmez!

Üzgünüz/ Kırgınız, bizi şiddetle karşı karşıya getiren bu sisteme karşı;

Haklarımızın,  halkımızın ve çocuklarımızın sağlık hakkı için bugün hizmet veremiyoruz.

Bugün Türkiye’de sağlık alanında yaşadığımız şiddeti, bu şiddetin nedenlerini, çözüm önerilerini tartışacağımızdan/ dolayı acil hastalar, kanser hastaları, diyaliz hastaları ile yatan hastalar dışında sağlık hizmeti sunmuyoruz.

Bu eylem ve etkinliklerimizdeki temel amacımız; halkımızın sağlık hakkını da gören bir yerde sağlık sistemindeki yanlışlıklara DUR demek ve sağlık emekçilerinin sorunlarına dikkat çekmektir.

Tüm bunlar “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın sonuçlarıdır.

Bu programın kimseye yararı olmadığı açığa çıkmıştır ve yol yakınken bundan vazgeçilmelidir.

Hizmete erişimin önündeki engellerin, başta parasal engeller olmak üzere tüm engellerin kaldırıldığı bir sisteme, nitelikli hizmet vereceğimiz bir sisteme ihtiyaç var.

Angaryaya varan çalışmanın,  7/24 saat, esnek-kuralsız çalışma ve performans baskısının olmadığı bir çalışma hayatına ihtiyaç var.

Kamu Hastane Birlikleri uygulaması ile kurumlarımızı ticarethaneye dönüştüren mantık, çalışan emekçi arkadaşlarımızı dama taşı gibi hastaneler arasında dolaştırılması nedeni ile kaybolan işyeri ve iş güvencesine ihtiyacımız var.

Mücadelemiz şiddeti doğuran ve besleyen bu sisteme, “Sağlıkta Dönüşüm Programı”na karşı, onun için bugün

 G(ö)REVDE’yiz…..

Halkımıza daha iyi bir sağlık sistemi sunabilmek için;  halkımızı verdiğimiz bu mücadelede yanımızda olmaya, hükümeti, şiddeti doğuran, emekçileri ve halkı mağdur eden bu sistemi ortadan kaldırmaya, işkolundaki sağlık meslek örgütleri olarak birlikte çözüm üretmeye davet ediyoruz.   

Taleplerimizin yerine getirilmesi için, daha etkili eylemlerle ve daha kararlı bir şekilde mücadelemizi  sürdüreceğiz….

Böyle bir sağlık sistemini kabul etmemiz, halkımızın sağlığından ve biz çalışanların sağlık hakkından vazgeçmemiz demektir.

Sağlıktaki her türlü angarya çalışmaya, emeğe yönelik yapılan saldırı ve şiddet  artık sona ERS!N.

SES Batman Şubesi & Batman Tabip Odası

 

 


 

 

Merhaba Arkadaşlar;

alt

Batman Tabip Odası olarak 17 Nisan Çarşamba günü Dr Ersin ARSLAN ın ölüm yıldönümünde yapacağımız G(Ö)REV e bugünden start veriyoruz.

İl Sağlık müdürlüğüne,Halk Sağlığı Müdürlüğüne,KHB Sekreterliğne,İlimizde bulunan iki merkez üç ilçe devlet Hastanesi başhekimliklerine,altı özel hastane başhekimliklerine ve ADSM ne G(Ö)REV ile ilgili duyarlı olunması konusunda bilgilendirme yazıları gönderilmiş...Yarında bütün sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve sağlık çalışanları ziyaret edilerek  g(ö)rev e katılım ve destekleri istenecektir.

17 Nisan Çarşamba günüde G(Ö)REV de olup Bölge Devlet Hastanesinde kitlesel bir basın açıklaması yapılacaktır.

Ayrıca Çağrı amacıyla bugün Kamuoyuna ve Sağlık çalışanlarına yönelik odamız bir basın açıklaması yapmıştır...Basın açıklamasına TTB-MK üyesi Dr Zülfikar CEBE,SES Genel Merkezinden M.sıddık AKIN,Batman Demokrasi Platformu bileşenlerinin Başkanları ve Oda Yönetim Kurulu üyeleri katılmışlardır...

 

17 NİSAN 2013 ÇARŞAMBA

DR. ERSİN ARSLAN'IN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE

G(ö)REVDEYİZ

Tam bir yıl oluyor.

Dr. Ersin Arslan Gaziantep’de bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak katledildi. Aradan bir yıl geçti, ancak sağlık çalışanları her gün ülkenin dört bir yanında dayak yemeğe devam ediyorlar.

Ortada sağlık çalışanları ve hastaları, hasta yakınlarını karşı karşıya getiren akıl dışı bir sağlık sistemi var.

Ödeme güvencesini tamamen yitirmiş, çalışanları birbirine düşüren, sağlıkta kaliteyi düşüren performans uygulaması var!

Gittikçe ağırlaşan iş yükü ve angarya, 7/24 esnek, kuralsız ve baskı altında çalıştırılma var!

Birlik Hastaneleri arasında dama taşı gibi dolaşma, işyeri güvencesinin tamamen ortadan kalkması, görev tanımı dışında “sağlıkçı her işi yapabilir mantığı” ile çalıştırılma var!

Özel sektörde güvencesiz, parasını alamadan, kölelik koşullarında çalışma var!

Siyasetçiler, yöneticiler tarafından küçük düşürülme, hedef gösterilme var!

Tüm bunların sonucunda bozuk bir sağlık sistemi, tedavi olamayan hastalar, çalışanlara yönelmiş öfke ve şiddet var!

Böyle sağlık sistemi olmaz.

Bu şartlarda iyi hekimlik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, teknisyenlik yapamıyoruz.

Nitelikli sağlık hizmeti veremiyoruz.

Eğitimimiz sürecinden başlayarak çok çalıştığımız, zor şartlarda hizmet vermeye gayret ettiğimiz hastalarımızdan, hasta yakınlarından şiddet görmeyi kabul edemiyoruz.

17 Nisan 2013 günü öldürülen meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ı anıp Türkiye’de sağlık alanındaki şiddeti, nedenlerini, çözüm önerilerini tartışacağımızdan dolayı acil hastalar, kanser hastaları, diyaliz hastaları ve yatan hastalar dışında sağlık hizmeti sunamayacağız.

BATMAN TABİP ODASI    
BATMAN DEMOKRASİ PLATFORMU      
BATMAN SES ŞÜBESİ