TTB Akademik Kadroların Amaç Dışı ve Haksız Kullanımı İle İlgili YÖK’ten İnceleme Talebinde Bulundu

altBilindiği gibi Sağlık Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli yönetici statüsünde çalışan pek çok öğretim üyesi olup, bu kişiler halen üniversitelerin kadrolarında yer almayı da sürdürmektedirler.

Bu öğretim üyelerinin asıl kadrolarının bulunduğu üniversitelerin öğretim üyesi açığı bulunmakta iken, ilgili öğretim üyeleri bu üniversitelere bir katkı sunmamaktadırlar.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli statüyle çalışmaya başlayan bu öğretim üyelerinin ücretsiz izne ayrıldıkları belirtilmekte, ancak bu işlemin hukuki dayanağının da olmadığı görülmektedir.

Çok önemli bir konu da Sağlık Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli yöneticiliğe başlayan kimi öğretim üyelerinin akademik unvanını aldıktan sonra iki yıl süreyle üniversitede fiilen çalışmadan, Kamu Hastane Birlikleri’nin uygulamaya geçtiği 02.11.2012 tarihi itibarıyla ücretsiz izne ayrılarak, YÖK yasasına aykırı biçimde akademik unvanlarını kullanmaya devam etmeleridir.

Türk Tabipleri Birliği tanımlandığı biçimde akademik kadroların amaç dışı ve haksız kullanımı ile ilgili Yükseköğretim Kurulu’na bir yazı yazarak inceleme ve sonucunun bildirilmesi talebinde bulundu.

Türk Tabipleri Birliği

 

YÖK’e yazılan yazı ve ekli akademik unvanını aldıktan sonra iki yıl süreyle üniversitede fiilen çalışmadan ücretsiz izne ayrılıp, akademik unvanlarını kullanmaya devam eden tespit edebildiğimiz öğretim üyelerinin listesi için tıklayınız.