Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Türk Tabipleri Birliği'ni Ziyaret Etti

 

altAvrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 27 Mart 2013 Çarşamba günü Türk Tabipleri Birliği’ne işçi sağlığı konusunda Türkiye’deki durum ve uygulamalar konusunda görüş almak üzere bir ziyarette bulundu. 

 

Görüşmeye Türk Tabipleri Birliği (TTB) adına Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan, Merkez Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Ercan Yavuz ve Hukuk Bürosu’ndan Av. Mustafa Güler Katıldı.

Görüşmede 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun hazırlanması ve yasalaşması sürecinde TTB’nin girişimleri, yasa hakkındaki görüşleri, işçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanında gelinen durum hakkında TTB’nin görüşleri aktarıldı. İlgili yasa hakkında TTB görüşlerini ve çekincelerini içeren bir dosya sunuldu.

Türk Tabipleri Birliği