İyonlaştırıcı Radyasyona Maruz Kalan Çalışanların Çalışma Süresinin Arttırılması Hakkında

altTürkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Kamu Hastane Birliklerine 17.01.2013 tarihinde 400/415 sayı ile, ‘Radyoloji uzmanları” konulu genel bir yazı göndermiştir.

Yazıda özetle  Denetimli alanlarda çalışanlar ile iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarıyla sürekli ve fiilen çalışanların” bu alanda tanınan azami haftalık 35 saatlik çalışma süresi ve şua izninden yararlanabilecekleri savunulmuştur.  Yazıda tanımlanan biçimde çalışmayanlara ise fazla çalışma, nöbet gibi bütün uzatılmış çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği örtülü olarak belirtilerek sağlık kuruluşlarının uygulamaya esas tespitleri yapmaları istenmiştir.

Söz konusu yazı üzerine kimi sağlık kuruluşlarında radyoloji ve nükleer tıp, radyasyon onkolojisi gibi iyonizan radyasyonunun tanı ve tedavi amacıyla kullanıldığı tüm hekimler yönünden denetimli alanlarda ve fiilen radyasyon kaynakları ile çalışmadıkları ve radyasyon görevlisi sayılmayacakları gerekçesi ile nöbet ve fazla çalıştırma uygulamaları başlatılmıştır.  

Türk Tabipleri Birliği, uzun yıllardır sağlık çalışanlarının işten kaynaklanan sağlık sorularından bütünüyle koruyacak çalışma ortamının sağlanması için mücadele etmektedir. İyonlaştırıcı radyasyona, toplum üyesi kişiler için belirlenmiş dozların üzerinde maruz kalma olasılığı bulunan bütün iş ve işlemlerde çalışan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının çalışma sürelerinin arttırılmasını kabul edilemez bulmaktadır. Bu amaçla Kamu Hastaneleri Kurumunun genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için yargıya başvurmuştur. Ayrıca önümüzdeki günlerde haksız ve hukuka aykırı bu girişimlerin sonlandırılması için girişimlerini sürdürecektir. Saygılarımızla.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi