Dr. Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması lV

alt

29 Mart 2013 Ankara

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Klinik Eğitim

“Çalışma Ortamında Eğitim”

29 Mart 2013

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Mavi Salon - Ankara

Amaç: Mezuniyet öncesi dönemde önemli bir yeri olan klinik eğitimin sorunlarını ortaya koymak ve eğitimin yürütüldüğü çalışma ortamında eğitimi tartışıp farkındalık yaratarak klinik eğitimin niteliğini arttıracak adımları atmaktır.

9.30-10.30      Yeniden Buluşuyoruz Dr. Özdemir Aktan (TTB Merkez Konseyi Başkanı)

                        Hoş Geldiniz               Dr. Şehsuvar Ertürk (Ankara ÜTF Dekanı)

                        Türkiye Sağlık Ortamı Dr. Eriş Bilaloğlu (Türk Tabipleri Birliği)

Türkiye Sağlık Politikalarının Klinik Eğitime Yansımaları Dr. Nural Kiper  (Hacettepe ÜTF)

10.30-11.00    Konferans

Oturum Başkanı:        Dr. Şükrü Hatun (Kocaeli ÜTF Dekanı)

Tuba Polat (TTB TÖK)

 

                        Çalışma Ortamında Eğitim Dr. Melih Elçin (Hacettepe ÜTF)

11.00-11.15    Çay arası

 

11.15-13.00    Çalışma Ortamında Öğrenme I - Yatak Başı Eğitim

Oturum Başkanı:        Dr. Haldun Müderrisoğlu (Başkent ÜTF Dekanı)

Burcu Mengüşoğlu (TTB TÖK)

 

                        Sunu:   Dr. Mine Durusu Tanrıöver (Hacettepe ÜTF)

Dr. Özlem Sarıkaya (Marmara ÜTF)

Dr. Şebnem Aktan (Dokuz Eylül ÜTF

Dr. Münci Yağcı (Gazi ÜTF)

Dr. Mekin Sezik (Süleyman Demirel ÜTF)

Dr. Hatice Şahin (Ege ÜTF)

Duygu Öztürk (İstanbul Ü Cerrahpaşa TF)

Bilgehan Potoğlu (Akdeniz ÜTF)

13.00-13.45    Yemek

13.45-15.15    Çalışma Ortamında Öğrenme II - Ayaktan Tedavi Ortamlarında Eğitim

Oturum Başkanı:        Dr. Bülent Sivri (Hacettepe ÜTF Dekanı)

Büşra Görmez (TTB TÖK)

 

                        Sunu:   Dr. Gülfem Elif Çelik (Ankara ÜTF)

Dr. Selçuk Dağdelen (Hacettepe ÜTF)

Dr. Gülşah Seydaoğlu (Çukurova ÜTF)

Güniz Yanık (Dokuz Eylül ÜTF )

15.15-15.30    Çay arası

15.30-16.15    Çalışma Ortamında Öğrenme III - Toplum içinde öğrenme:  Sorunlar ve nasıl olmalıdır?

Oturum Başkanı:        Dr. Sacit Turanlı (Gazi ÜTF Dekanı)

Mücahit Ünal (Hacettepe ÜTF)

                                    Dr. Meltem Çiçeklioğlu (Ege ÜTF)

                                   Dr. Sevinç İnan (Celal Bayar ÜTF)

                                   Dr. Nadi Bakırcı (Acıbadem ÜTF)

Genel Tartışma:  Türkiye için ne yapılmalı?

16.15-17.45    Forum:  Klinik Eğitimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

                        Kolaylaştırıcılar:         Dr. Halil İbrahim Durak (Ege ÜTF)

Dr. Orhan Odabaşı (Hacettepe ÜTF)

Yusuf Çamırcı (Hacettepe ÜTF)

Gaye Kübra Fitoz (Gazi ÜTF)

Boran Yavuz (Ankara ÜTF)

İpek Yıldız (Acıbadem ÜTF)

Erdi Özdemir (Kocaeli ÜTF)

Oğuz Kızılkaya (Başkent ÜTF)

                        Genel Tartışma:  Türkiye için ne yapılmalı?

18.00-18.30    Klinik Eğitim İçin Sürprizli Sunu

                        Dr. Çağrı Kalaça

18.30-19.00    Sonuç Bildirgesi

                        Kolaylaştırıcılar:         Dr. Harun Balcıoğlu (Ankara ÜTF)

Dr. İskender Sayek (Türk Tabipleri Birliği)

19.00               Kokteyl