İstanbul Bölge Sağlıkçılar Meclisi Toplandı

alt‘Acil Taleplerimizin Takipçisiyiz’

İstanbul Bölge Sağlıkçılar Meclisi, 2 Mart 2013 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu’nda yoğun bir katılımla yapıldı. Toplantıya, İstanbul Tabip Odası ile diğer imzacı kurumlar; İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi, SES İstanbul Şubeleri, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi, Tüm Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği İstanbul Şubesi, Radyoterapi Teknikerleri Derneği, Dev Sağlık-İş Sendikası yöneticileri ve üyeleri katıldı.

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk’ün, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nda gelinen son nokta ve Kamu Hastane Birlikleri ile Kamu-Özel Ortaklığı hakkında bir sunum yaptığı toplantıda, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan da bir konuşma gerçekleştirdi. Dr. Aktan konuşmasında; TTB olarak Sağlıkta Dönüşüm Programı’na karşı getirdikleri itirazların bugün geniş kesimlerce de kabul gördüğünü, hasta memnuniyet anketlerinin son zamanlarda yayınlanmadığını çünkü hastaların da sistemden memnun olmadığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının ise özlük hakları kayıplarından ötürü mutsuz ve karamsar olduğunu, bu mutsuzluk durumunun Dünya Sağlık Örgütü raporlarında da ifade edildiğini belirten Aktan, sürdürülemez bir sağlık programının eski Bakan’ı görevinden ettiğini yeni Sağlık Bakanı’nınsa umut dağıtmaya çalıştığını ifade etti.

Sağlık Bakanı’yla yüz yüze bir görüşme yaptıklarını ancak Bakan’ın işbirliği temennisi dışında somut bir söz söylemediğini anlatan Dr. Aktan, bu yüzden tüm sağlık örgütleriyle birlikte ortaya konan “14 Mart İçin 14 Acil Talebin” etkin şekilde takipçisi olacaklarını vurgulayarak, “Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın gerçek yüzü ortaya çıktı, çıkıyor. Mücadelemizi yükseltmeliyiz” çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Özdemir Aktan’ın ardından ise İstanbul Bölge Sağlıkçılar Meclisi’ni oluşturan tüm kurumların yöneticileri söz aldılar. Toplantının forum bölümünde ise katılımcılar yürütülecek mücadele konusunda görüş ve önerilerini ilettiler.

alt     alt

alt