Ağrı’da, Hekime Yönelik Şiddet İş Bırakma Eylemiyle Protesto Edildi

altAğrı Devlet Hastanesi’nde Nöroloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Nevroz Ünlü bir hasta yakının saldırısına uğradı.

Ağrı Tabip Odası, SES Ağrı Şubesi, Dev Sağlık-İş üyeleri ve Ağrı Devlet Hastanesi çalışanları, Ağrı Devlet Hastanesi önünde 7 Şubat günü bir araya gelerek hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti, 2 saatlik iş bırakma eylemi ve basın açıklaması ile protesto etti.

 

 

BASINA VE KAMUOYUNA

     Bizler, sağlık çalışanları, yine bir haksızlığı, yine bir saldırıyı, yine sistemin çıkmazlarının yol açtığı sorunların sağlık calışanlarının, hekimlerin sırtına bindirdiği bir yükü, protesto etmek için bugün burada toplandık… Halkın sağlıksızlığı için dayatılan politikaları, sağlıklı olma hali için tek çare olarak görülen ve  bir mabete dönüştürülen hastaneleri, ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmeti uğruna iktidar politikalarını protesto etmek için daha önceleri toplandığımız gibi.

Hastalar ve sağlık çalışanları, sağlık sistemindeki neoliberal politikalar nedeniyle, ezilen iki dinamik olarak  sürekli  karşı karşıya getirilmekte, sistemin çıkmazlarının sorumlusu sürekli hekim ve sağlık çalışanı görülmektedir.

Dün saat 15;30 sıralarında 105. hastasına bakmakta olan ve artık hasta bakamaz duruma gelmiş Nöroloji uzmanı Dr.Newroz ÜNLÜ arkadaşımız bir hasta yakını tarafından darp edilmiştir. Bir hekim bir hasta yakını tarafından darp edilmektedir. Bunun izahati nedir? Bir hasta yakınını buna yönlendiren nedir ve bu olaylar defalarca neden tekrar etmektedir?

Bu kadar mı? Hayır…!!!

Darp edilen bir kadın… Bir kadın hekim... Kadına yönelik şiddetin gündemden bir türlü düşmediği ülkemizde, bu seferde sağlıkta şiddetin hedefi bir kadın…

Şiddet mağduru kadın hekim arkadaşımız aynı zamanda 7 aylık gebe. Bir anne. Ve saldırgan arkadaşımızın karnına tekme atmaktan sakınmıyor… Bu kişiyi bu şekilde gözü dönmüş yapan ne ? Sağlık çalışanına, bir hekime, bir kadına, hem de gebe bir kadına, bir anneye saldıracak kadar gözü dönmüş bu  sistem mağduru kişi , demokratik  toplum değerlerine yabancılaştığının, insan olmanın değerlerini karşısına aldığının farkında mı acaba?

Tekrar söylüyoruz, Ey sevgili halkımız !

Sağlıkta dönüşüm programı  ile birlikte sağlık alanında yaşadığımız aksaklıkların, (hastanın müşteri olarak görülmesinin, acillerde ücret ödemenizin, katkı ve katılım ücretlerinin, performans sisteminin, niteliksiz bir sağlık hizmeti almanızın, yetersiz personelin, kışkırtılmış sağlık talebinin, elinde torba torba ilaçla o poliklinik benim bu poliklinik senin dolaşmanızın) sorumlusu bizler değiliz… Sistem çıkmazları  içerisinde tüm çabalarımıza rağmen çözüm olamıyoruz…

Defalarca meslek örgütümüz ve sendikalarımız tarafından bu aksaklıklar ve doğurduğu sonuçlar sistem eleştirisi olarak dile getirilmesine rağmen muhatap bulamamıştır. Acil servislerin iş yükü artmış, polikliniklerin önünde yüzlerce hasta yığılmıştır…

‘Önce zarar verme’ ilkesiyle çalışan sağlık çalışanlarının bu şekilde sistemin hedefi haline gelmesi  motivasyon kaybına, yılgınlığa, mutsuzluğa ve can güvenliği korkusuna yol açarak yeterli ve isteyerek sağlık hizmeti sunmasınada engel olmaktadır.

Halkımız artık görmelidir.

Sistemin aksaklıklarının sorumlusu bizler değiliz.

Herkese eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir ve anadilinde sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. Bizler halkımızın en başta hasta olmaması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için yeterli ve sağlıklı beslenme, sağlıklı konut ve oturma alanları, temiz içme ve kullanma suyu, temiz bir çevre sağlığı, tam bir koruyucu sağlık hizmeti sunmak istiyoruz.

Biz bunları isterken halkımızın kendi sağlıksızlıklarına yol açan, onları sistemin bir parçası haline getiren, yeri geldiğinde de doğurduğu şiddet sarmalının aktörü yapan  politikaları destekleyip sonra da çıkan aksaklıkların sorumlusu olarak bizleri sağlık çalışanlarını görmelerinden de yorulduk.

Basını ve tüm halkımızı taleplerimize duyarlı olmaya çağırıyoruz…

AĞRI TABİP ODASI

SES AĞRI ŞUBESİ

DEV-SAĞLIK İŞ