Gazeteci Yazar Uğur Mumcu Anılıyor

altGazeteci Yazar Uğur Mumcu, öldürülüşünün 20. yılında düzenlenen Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri çerçevesinde anılıyor. Hafta kapsamında TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan’ın katılımı ile “AKP’nin ‘Sağlıkta Dönüşüm’ü: Kamu Sağlık Hizmetlerinin Tasfiyesi” konulu bir söyleşi de gerçekleştirilecek.

Türk Tabipleri Birliği, Ankara Tabip Odası ile Tüketici Hakları Derneği, Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği tarafından organize edilen etkinlik 29 Ocak 2013’de Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde saat 16.00’da düzenlenecek.

Etkinliğe tüm üyelerimiz davetlidir.

alt